تبیان، دستیار زندگی
ای علم ملت و نفس رسول حلقه كِش علم تو گوش عقول ای به تو مختوم كتاب وجود وی به تو مرجوع حساب وجود داغ كِش نافه تو مشك ناب جزیه ده سایه تو آفتاب خازن سبحانی و تنزیل وحی عالم ربانی و تأویل وحی آدم از اقبال تو موجود شد چون تو خ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نفس رسول اكرم

ای علم ملت و نفس رسول

حلقه كِش علم تو گوش عقول

ای به تو مختوم كتاب وجود

وی به تو مرجوع حساب وجود

داغ كِش نافه تو مشك ناب

جزیه ده سایه تو آفتاب

خازن سبحانی و تنزیل وحی

عالم ربانی و تأویل وحی

آدم از اقبال تو موجود شد

چون تو خلف داشت كه مسجود شد

تا كه شده كُنْیَت تو بوتراب

نُه فلك از جوی زمین خورده آب

راه حق و هادی هر گمرهی

ما ظلماتیم و تو نور اللّهی

آنكه گذشت از تو و غیری‌ گزید

نور بداد ابله و ظلمت خرید

وانكه ز تو بر دیگری دیده دوخت

خاك سیه بستد و گوهر فروخت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.