تبیان، دستیار زندگی
بعضی از اطلاعات مانند اطلاعات فردی، دینی، سیاسی، فرهنگی و ... را می توان از راه پرسش نامه به دست آورد. پرسش نامه به یکی از سه شکل پرسش نامه ی عادی (با نام یا بی نام)، فهرست سؤالات و راهنمای مصاحبه تهیه می شود و ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه
جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه

بعضی از اطلاعات مانند اطلاعات فردی، دینی، سیاسی، فرهنگی و ... را می توان از راه پرسش نامه به دست آورد.

پرسش نامه به یکی از سه شکل پرسش نامه ی عادی (با نام یا بی نام)، فهرست سؤالات و راهنمای مصاحبه تهیه می شود.

در پرسش نامه های عادی تعدادی سؤال به دنبال یک دیگر نوشته می شود. بین دو سؤال جای خالی موجود است که پاسخ دهنده می تواند جواب را در آن جا بنویسد. ممکن است به دنبال هر سؤال چند پاسخ پیشنهادی ذکر شود، که در این صورت پاسخ دهنده در مقابل پاسخی که می خواهد انتخاب کند علامت، قرار می دهد. تجزیه و تحلیل این نوع پرسش نامه آسان است.

ممکن است پرسش نامه فهرستی از سؤالات باشد که روی برگ کاغذی به دنبال هم نوشته شود و پاسخ دهنده پاسخ پرسش ها را بیان می کند و یا روی کاغذ می نویسد.

نوع دیگر پرسش نامه راهنمای مصاحبه است. در راهنمای مصاحبه، پرسشگر با یادداشت عنوان های مورد تحقیق خود، تلاش می کند تا روند مصاحبه را در جهتی قرار دهد تا پاسخ پرسش های مورد نظر خود را دریافت کند.

جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه
جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه

نمونه ی یک پرسش نامه

پرسش نامه ای که اکنون در دست دارید برای گرد آوری نظرات شما درباره ی موضوع سخنرانی این جلسه است. خواهشمند است با دقت به سؤالات زیر پاسخ دهید تا با استفاده از نظرات سازنده ی شما سطح کمی و کیفی این جلسه ها از نظر زمان، مکان، موضوع و سخنران ارتقا یابد. با سپاس از همکاری شما.
1- موضوع انتخابی این جلسه تا چه حد مورد نیاز و توجه شما بود؟
جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه

خیلی زیاد -–‌        زیاد -–‌           تا حدودی - –‌          کم -–‌

2- تسلط سخنران بر موضوع و اثر بخشی سخنان او چگونه بود؟

خیلی زیاد -–‌        زیاد -–‌           تا حدودی -–‌          کم -–‌

3- پاسخ به پرسش ها توسط سخنران تا چه حد قانع کننده بود؟

خیلی زیاد -–‌        زیاد -–‌           تا حدودی -–‌          کم -–‌

4- نظرتان در مورد مکان تشکیل جلسه چیست؟

بسیار مناسب -–‌  مناسب -–‌    نا مناسب -–‌  بسیار مناسب -–‌

5- نظرتان در مورد زمان تشکیل جلسه چیست؟

جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه

بسیار مناسب -–‌  مناسب -–‌    نا مناسب -–‌  بسیار مناسب -–‌

6-  نظرتان در مورد نورپردازی و صوت سالن چیست؟

بسیار مناسب -–‌  مناسب -–‌    نا مناسب -–‌  بسیار مناسب -–‌

7- نظرتان در مورد پذیرایی چیست؟

بسیار مناسب -–‌  مناسب -–‌    نا مناسب -–‌  بسیار مناسب -–‌

8- نظرتان در مورد اداره ی جلسه چیست؟

بسیار مناسب -–‌  مناسب -–‌    نا مناسب -–‌  بسیار مناسب -–‌

9- چند موضوع و سخنران را که برای جلسه های دیگر مناسب می دانید پیشنهاد کنید.

10-  هر گونه پیشنهاد دیگری دارید، بنویسید.

جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه

جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه

مشخصات فردی

جنس: دختر -–‌           پسر-–‌

سن: 15-10 سال-–‌  20 -15 سال-–‌

کلاس .............

با تشکر مجدد

جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه

فهرست بازبینی پرسش نامه

آیا پرسش نامه:

1-      مقدمه ی جذابی دارد که سبب همکاری پاسخ دهنده باشد؟

2-      پاسخ دهنده را راهنمایی می کند؟

3-      پرسش های اول و آخر آن آسان است؟

4-      رابطه ی منطقی میان پرسش ها وجود دارد؟

5-      پاسخ گو را خسته و ناراحت نمی کند؟

6-      پرسش ها قابل فهم، مختصر و مفید هستند؟

جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه

7-      دارای حجم کم و موضوع محدود است؟

8-      پرسش ها دارای پاسخ های روشن هستند؟

9-      پرسش نامه خوانا و منظم است؟

10-  پرسش نامه وقت کافی به پاسخ دهنده می دهد؟

11-  پرسش نامه وقت مناسب مخاطبین است؟

12-  در خاتمه ی کار از پاسخ دهنده سپاس گذاری می کند؟

مطالب مرتبط :

چگونه اطلاعات بدست آوریم؟

آماده کردن پرسشنامه


بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری