تبیان، دستیار زندگی
خوردگی شدید قوزک پا تشخیص و درمان صدمات شدید قوزک پا در حال حاضر باعث شده که متخصصین ارتوپدی و دیگر پزشکان برای درمان ابتدائی آن با هم به رقابت بپردازند. تعیین کردن مکانی که قوزک پا از آن ناحیه صدمه دیده است، پیچ خوردگی را ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ضایعات ور

زشی

پیچ خوردگی شدید قوزک پا

تشخیص و درمان صدمات شدید قوزک پا در حال حاضر باعث شده که متخصصین ارتوپدی و دیگر پزشکان برای درمان ابتدائی آن با هم به رقابت بپردازند.

تعیین کردن مکانی که قوزک پا از آن ناحیه صدمه دیده است، پیچ خوردگی را از شکستگی جدا می کند اما تشخیص دادن آن به طور صحیح بدون استفاده از اشعه ایکس امکان پذیر نیست. پزشکان می توانند با تشخیص و تعیین روند بهبودی، آمادگی فرد برای برگشت به بازی و یا عدم توانبخشی فرد را درصورت تمایل او به بازگشت ، به بازی مورد بررسی قرار داده و تعیین نمایند . پیچ خوردگی قوزک پا ، یکی از دلایل معمول و متداول است که ورزشکاران بر اثر آن به خاطر ناتوانی ، بازی را از دست می دهند و از شرکت در مسابقه محروم می شوند. علی رغم فرصت های زیادی که پزشکان برای آشنایی و ارزیابی ، جهت شناخت صدمات قوزک پا در اختیار دارند، هنوز تشخیص پیچ خوردگی از شکستگی استخوان بسیار سخت و دشوار است.

تشخیص صدمات قوزک پا براساس عوامل ظاهری آناتومی بدن درابتدا ، امکان دارد موردی ساده به نظر آید. پیچ خوردگیهای بیشتروقتی به وجود می آید که قوزک پا در قسمت استخوانی شکل که استواری و ثبات کمتری دارد صدمه می بیند.

شکستگی ها اغلب وقتی به وجود می آید که قوزک صدمه دیده در آن قسمت از استخوانی که نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید، دچار نقص گردیده باشد. تفاوت مکانیسمهایی که در بین نقاط صدمه دیده وجود دارد و به وسیله عکس برداری مشخص شده ، که تحت عمل جراحی قرار گرفته یا اینکه طی یک دوره درمان خاص و ویژه مورد معالجه قرار می گیرد.

شمار زیادی از پیچ خوردگی ها و دررفتگی های استخوان که بعد از دوره درمان دوباره عود می کند و عوارض طولانی مدتی را برای بیمار باقی می گذارد، ناشی از بی ثباتی و نااستواری استخوان و یا ورم مفاصل است. همچنین دوره درمان به وسیله پزشک مربوط تا حد بهبودی کامل، اجرا و تکمیل نگردیده است.

ورزشکاران ومربیان ، اغلب ، اهمیت کمی برای دررفتگی های قوزک پا قائل هستند و بدون توجه به عود کردن مجدد نقطه آسیب دیده یا فرض ناتوانی در محل ، قبل از اینکه به توانبخشی و بهبود کامل برسند خواستار بازگشت به بازی می باشند.

البته ، ورزشکاران و مربیان به مجرد اینکه احساس بهبود می کنند برای بازگشت به بازی و انجام تمرینات خود را تحت فشار قرار می دهند.