تبیان، دستیار زندگی
پوشیدن لباس های بسیار تنگ (قالب اندام) در مجلس زنانه که موجب تحریک اطرافیان می شود چه حکمی دارد؟ و حکم نگاه به آن چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم پوشیدن لباس های تنگ در مقابل محارم

مراجع تقلید

سوال: الف) پوشیدن لباس های بسیار تنگ (قالب اندام) در مجلس زنانه که موجب تحریک اطرافیان می شود چه حکمی دارد؟

ب) حکم نگاه به آن چیست؟

آیت الله بهجت (ره)

الف و ب) در مفروض سوال جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله تبریزی (ره)

. الف وب) بر زنان واجب است که لباس هایی را که دیگران را چه محارم و چه زنان و یا غیر آنها را تحریک بر حرام می کند، از نظر آنان بپوشاند. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

الف) اگر مستلزم مفسده(گناه) و یا خوف ارتکاب حرام باشد جایز نیست.

ب) با قصد تلذّذ و ریبه (لذت بردن وگناه)جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

الف) در این فرض جایز نیست.

ب) نگاه با شهوت جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

الف) پوشیدن لباس های مذکور در سوال بر زن ها در صورتی که در معرض فساد (گناه)و دید نامحرم باشد جائز نیست.

ب) نگاه زن به افراد مذکور به قصد ریبه(لذت)  حرام است والله العالم.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

الف) جایز نیست.

ب) اگر مفسده داشته باشد جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

الف) در صورتی که موجب تحریک جنسی دیگر زنان شود اشکال دارد.

ج ب) هر گاه بدون قصد لذت باشد و خوف وقوع در گناه نرود مانعی ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

الف و ب) در صورتی که موجب مفسده باشد، جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

الف) اگر زن قصد ارائه (خودنمایی)داشته باشد پوشیدن این لباس ها جایز نیست. و اگر قصد ارائه ندارد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

ب) نگاه با لذت حرام است.

منهاج الصالحین، 1386، ج 3، ص 293، با استفاده از م 1232 و1233

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.