تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان کاشانی توانستند 63 رتبه زیر هزار کنکور سراسری سال 1390 را به خود اختصاص دهند .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کسب 63 رتبه زیر هزار در کنکور سراسری 90

توسط دانش آموزان کاشانی

کسب 63 رتبه زیر هزار در کنکور سراسری 90 توسط دانش آموزان کاشانی


دانش آموزان کاشانی توانستند 63 رتبه زیر هزار کنکور سراسری سال 1390 را به خود اختصاص دهند .

دانش آموزان کاشانی در رقابت با سایر دانش آموزان کشور در کنکور سراسری موفق به کسب 63 رتبه زیر هزار کنکور سراسری سال 1390 شدند.

از این تعداد 44 رتبه توسط دانش آموزان دختر و 19 رتبه توسط دانش آموزان پسر کسب شده است.

از این تعداد 44 رتبه توسط دانش آموزان دختر و  19 رتبه توسط دانش آموزان پسر کسب شده است.

گفتنی است، از این میان دانش آموزان رشته تجربی با کسب 21 رتبه ، بیشترین رتبه ها و هنر با کسب 2 رتبه کمترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند.


بخش سفیران تبیان

منبع: پانا خبرگزاری دانش آموزان