تبیان، دستیار زندگی
د شعری از علی داوودی می ترسند می ترسند نه از موشک هایت نه از روزنامه هایت نه از ماهواره هایت می ترسند اما نه از پوتین ها و تفنگ های سپاهیانت می ترسند چرا که کفتارها از شیر می ترسند می ترسند از نامت که بزرگ است و امتداد قافله ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کفتارها از شیر می ترسند

شعری از علی داوودی

می ترسند

می ترسند نه از موشک هایت

نه از روزنامه هایت

نه از ماهواره هایت

می ترسند

اما نه از پوتین ها و تفنگ های سپاهیانت

می ترسند

چرا که کفتارها از شیر می ترسند

می ترسند از نامت که بزرگ است

و امتداد قافله سبز پیامبران

ناوگان ها از توفان می ترسند

بت ها از ابراهیم می ترسند

از دست مسیح

- که چشم نابینایان را بگشاید

تا چهره فریب را ببینند و به آفتاب مؤمن شوند –

می ترسند از باران سنگ

که تنها بر بدکاران و ناسپاسان می بارد

می ترسند از موسی

که آن ها را از مدیترانه عبور نداده است

تو سپیده دمی ناگزیری

این را بهتر از هر کسی جغدها

این را بهتر از هر کسی بمب ها می دانند

اما

هیچ بمبی تاکنون

نتوانسته مشت قلب ها را باز کند.

لینک:

برو آتش به جان دشمن افكن

پاره های پولاد