کسی که اهل پرداخت خمس نیست، یا زکات واجب مالش را نمی پردازد، رفت و آمد و استفاده از اموالش چه صورت دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسئله ای درباره خمس

خمس


امام زمان علیه السلام

«واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله  علیهم »

در حوادثی که پیش می آید، به کسانی مراجعه کنید که حدیث ما را نقل می کنند، بدرستیکه آنها حجت من برشما و من حجت خداوند بر آنها هستم.


سوال: کسی که اهل پرداخت خمس نیست، یا زکات واجب مالش را نمی پردازد، رفت و آمد و استفاده از اموالش چه صورت دارد؟

حضرت آیة الله خامنه ای:

 اگر یقین ندارید مالی که مورد استفاده شما قرار میگیرد متعلق خمس است، چیزی بر شما نیست.

 

حضرت آیة الله صافی گلپایگانی:

د رصورتیکه علم به تعلق خمس و یا زکات به عین چیزی که مورد ابتلاست نداشته باشید، اشکال ندارد.

 

حضرت آیة الله سیستانی:

اشکال ندارد.

 

حضرت آیة الله مکارم شیرازی:

اگر یقین ندارید خانه یا غذای او از پول غیر مخمس تهیه شده تصرف در آن مانعی ندارد، و اگر یقین دارید ما به شما اجازه می دهیم تصرف کنید و معادل خمس آن را که تصرف کرده اید به سادات نیازمند بپردازید و اگرتمکن ندارید، بر ذمه بگیرید وهر موقع که نتوانستید بپردازید.

 

حضرت آیة الله فاضل لنکرانی:

اگر یقین به  تعلق یا زکات به اموال مورد استفاده ندارید، مانعی ندارد.

 

حضرت آیة الله بهجت:

در معاشرت و استفاده از اموال کسانی که انسان می داند خمس مال خود را نمی دهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف درآنها مانعی ندارد(مسئله 1408)

 

حضرت آیة الله تبریزی:

مانعی ندارد، مگر بداند آن مالی که نزد او گذاشته از عین مال زکویست.

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: کتاب "مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع"

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .