تبیان، دستیار زندگی
پوشیدن جوراب نازک در انظار عمومی چه حکمی دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پوشش با جوراب نازک

مراجع تقلید

سوال: پوشیدن جوراب نازک در انظار عمومی چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره)

جایز نیست زیرا جوراب نازک پوشش محسوب نمی شود.

العروة الوثقی، 1383، ج 1، ص 414، با  استفاده از فصل فی الستر و الساتر

آیت الله اراکی (ره)

جایز نیست زیرا جوراب نازک پوشش محسوب نمی شود.

العروة الوثقی، 1383، ج 1، ص 414، با  استفاده از فصل فی الستر و الساتر

آیت الله بهجت (ره)

جایز نیست.

توضیح المسائل، 1384، ص 385، با استفاده از م 1937

و با استفاده از استفتائات موجود در واحدپاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله تبریزی (ره)

اگر ساق پا پیدا باشد جایز نیست بلکه اگر خود پا هم پیدا باشد اشکال دارد. والله العالم.

استفتائات جدید، 1385، ج 2، ص 372، س 1550

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

جایز نیست.

اجویة الاستفتائات، 1387، ص 304، با استفاده از س 1370و با استفاده از استفتائات موجود در واحدپاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله خویی (ره)

جایز نیست.

استفتائات، 1381، ص 298، با استفاده از س 1002

المسائل المنتخبه، 1412 هـ.ق، ص 306، با استفاده از م 1021

العروة الوثقی مع تعلیقه، 1421 هـ. ق، ج1، ص 396، با استفاده از فصل فی الستر و الساتر

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

جایز نیست.

العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425 هـ.ق، ج 2، ص 39، با استفاده از فصل فی الستر و الساتر

و با استفاده از استفتائات موجود در واحدپاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

جایز نیست.

العروة الوثقی، 1383، ج 1، ص 414، با استفاده از فصل فی الستر و الساتر و با استفاده از استفتائات موجود در واحدپاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

جایز نیست زیرا جوراب نازک پوشش محسوب نمی شود.

العروة الوثقی مع تعلیقات، 1380، ج1، ص 391، با استفاده از فصل فی الستر و الساتر

و با استفاده از استفتائات موجود در واحدپاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله گلپایگانی (ره)

جایز نیست زیرا جوراب نازک پوشش محسوب نمی شود.

احکام روابط زن و مرد ص 114، م 120

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

پوشیدن جوراب های نازک، اگر پا در آن پیدا باشد جایز نیست.

استفتائات جدید، 1386، ج 2، ص 77 س 154

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

جایز نیست.

التعایقات علی کتاب العروة الوثقی، ص 124، با استفاده از فصل فی الستر و الساتر

و با استفاده از استفتائات موجود در واحدپاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

جایز نیست.

توضیح المسائل، 1379، ص 666 با استفاده از م 2499

منهاج الصالحین، 1386، ج 3، ص 293، با استفاده از م 233.

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.