سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
حركت جهادی، حركتی سازمانی، دولتی یا منحصر به گروه خاصی نیست؛ بلكه یك حركت ملی است كه تمام بدنه جامعه باید با آن درگیر و همراه باشد.رسانه ها هم چنین می توانند و بلكه باید با دیده بانی و رصد دقیق نقاط ضعف و قوت اقتصاد،افقی درست و شناختی دقیق تر را در اختیار
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش و كاركرد رسانه ها در تحقق جهاد اقتصادی


حركت جهادی، حركتی سازمانی، دولتی یا منحصر به گروه خاصی نیست؛ بلكه یك حركت ملی است كه تمام بدنه جامعه باید با آن درگیر و همراه باشد.رسانه ها هم چنین می توانند و بلكه باید با دیده بانی و رصد دقیق نقاط ضعف و قوت اقتصاد،افقی درست و شناختی دقیق تر را در اختیار مسوولان و مردم قرار دهند.


رسانه

نگاهی به تصمیم مقام معظم رهبری در تصویب سند چشم‌انداز 1404 و تأكید مستمر ایشان بر تحقق اهداف این سند كه هدف اصلی آن كسب مقام اول برای ایران در حوزه های مختلف در میان كشورهای منطقه است، حاكی از آن می باشد كه فعالیتهای دیگری چون ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، تصویب سیاست‌های كلی برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم و ... و حتی نامگذاری سالها همگی زمینه‌سازی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و ارایه نقشه راهی است كه در مسیر حركت به سوی تعالی كشور باید به آنها توجه داشت.

نامگذاری هر سال كه از اواسط دهه 70 از سوی مقام معظم رهبری آغاز شد را می توان شاه كلیدی برای برنامه ریزی دستگاه های مختلف در هرسال و در راستای هدف مهم تحقق سند چشم انداز 1404 دید. این نامگذاری ها كه با توجه به مصالح و ضروریات كشور و رویكرد ارایه نقشه راهی در برنامه های آتی كشور صورت می گیرد، در سه سال اخیر با نگاهی كاملا استراتژیك به مسایل اقتصادی كه از مهمترین مسایل حال حاضر كشور می باشد، اختصاص یافته است.

یكی از مهمترین برداشت ها از سال "جهاد اقتصادی " را باید در انتخاب واژه ها جستجو كرد. واژه "جهاد " كه از واجبات اسلامی و دارای پشتوانه در فرهنگ اسلامی است، نشان می دهد تلاش ها در حوزه اقتصادی را باید مقدس تلقی كرد.

به نظر می رسد انتخاب نامهای "اصلاح الگوی مصرف "، "همت مضاعف و كار مضاعف " و "جهاد اقتصادی " برای سه سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری، حاكی از توجه ایشان به دغدغه های اقتصادی مردم از یك سو و توجه دادن دولتمردان از سوی دیگر به این مهم می باشد.

شاید یكی از مهمترین برداشت ها از سال "جهاد اقتصادی " را باید در انتخاب واژه ها جستجو كرد. واژه "جهاد " كه از واجبات اسلامی و دارای پشتوانه ای عظیم در فرهنگ اسلامی است، نشان می دهد تلاش ها در حوزه اقتصادی را باید مقدس تلقی كرد. متاسفانه بعد از پایان جنگ تحمیلی و آغاز طرح های تحول اقتصادی، صحنه كار و تلاش، رنگ جهادی خود را وانهاد و منفعت فردی بر روح تلاش ها غلبه یافت؛ برهمین اساس به نظر می رسد یكی از الزامات تحقق شعار هوشمندانه "جهاد اقتصادی " را باید در حوزه فرهنگ سازی جستجو كرده و سعی كرد فضای كار و تلاش را از نگاه مادی گرایانه و منفعت جویانه فردی به سمت حركت هایی با بن مایه های معنوی و جهادی هدایت نمود؛ چرا كه نتیجه اقتصاد منهای فرهنگ، چیزی جز نظام سرمایه داری كه مظهر برده داری جدید و چپاول و تحقیر ملتهاست، نخواهد بود و قطعا رسانه ها در تبیین این نگاه فرهنگی و مؤلفه های آن نقشی مهم و وظیفه ای سنگین خواهند داشت.

رسانه ها می توانند با پرهیز از شعارزدگی و با ارائه اطلاعات دقیق در زمینه اقتصادی، توانمند كردن مردم برای مشاركت مستقیم در توسعه اقتصادی، توجه به جهاد اقتصادی و مصادیق آن و نیز بررسی عملكرد دستگاه، نقش مهمی را در این حوزه ایفا كنند.

رسانه ها در دنیای امروز و نیز در كشور ما به عنوان ابزاری فراگیر و تاثیرگذار قادرند بر جریانهای مختلف اثرگذار بوده و آنها را با شاخص عدالت خواهی و همگرایی ملی سنجیده و تحلیل كنند. در شرایط كنونی نیز با توجه به شروع حركت مهم هدفمندی یارانه ها در كشور، رسانه ها می توانند با پرهیز از شعارزدگی و با ارائه اطلاعات صحیح و دقیق در زمینه اقتصادی، توانمند كردن مردم برای مشاركت مستقیم در توسعه اقتصادی، توجه به مفاهیم جهاد اقتصادی و مصادیق آن و نیز بررسی و شناسایی عملكرد دستگاه های مسوول، نقش مهمی را در این حوزه ایفا كرده و جلوه ای درخشان از وحدت ملی را این بار در بخش اقتصادی، تجلی بخشند. البته حفظ این وحدت نیز قطعا مستلزم رعایت برخی نكات از سوی تمامی مسوولان، سازمانها و نهادهای مرتبط و هم چنین رسانه هاست كه پرهیز از سیاست زدگی در حوزه اقتصاد، اجتناب از بخشی نگری منطقه ای و موضوعی، دوری جستن از ادبیات پرخاش در نقد مجریان، بكارگیری ادبیات تفاهمی برای دستیابی به راه حل های مشترك، تمركز بر مشتركات و پرهیز از نقاط افتراق بویژه در حوزه های راهبردی از جمله آنهاست.

رسانه ها می توانند با پرهیز از شعارزدگی و با ارائه اطلاعات دقیق در زمینه اقتصادی، توانمند كردن مردم برای مشاركت مستقیم در توسعه اقتصادی، توجه به جهاد اقتصادی و مصادیق آن و نیز بررسی عملكرد دستگاه، نقش مهمی را در این حوزه ایفا كنند.

جهاد اقتصادی

از سوی دیگر نیز نباید فراموش كرد كه رسانه ها بدون مخاطب شناسی دقیق و سعی در بیان مفاهیم جهاد اقتصادی و مصادیق آن به زبانی همه فهم برای تمامی اقشار جامعه از نخبگان و دانشگاهیان گرفته تا توده مردم به موفقیتی در انجام وظایف خود در تبیین جهاد اقتصادی دست پیدا نخواهد كرد؛ چرا كه حركت جهادی، حركتی سازمانی، دولتی یا منحصر به گروه خاصی نیست؛ بلكه یك حركت ملی است كه تمام بدنه جامعه باید با آن درگیر و همراه باشد.

رسانه ها هم چنین می توانند و بلكه باید با دیده بانی و رصد دقیق نقاط ضعف و قوت اقتصاد داخلی و نیز جهانی، افقی درست و شناختی دقیق تر از مزایای نسبی اقتصاد كشور را در اختیار مسوولان و مردم قرار دهند و از آنجا كه یكی از مشخصه‌های كار جهادی، استمرار آن است، آنها می توانند با گفتمان سازی و بسترسازی فرهنگی، راههای صحیح و مطلوب تولید ثروت را ترویج كرده و كارآفرینی، نوآوری و اشتغالزایی را مورد تشویق قرار دهند.

هم چنین رسانه ها به عنوان واسطه ای میان مردم با نخبگان و مسوولان جامعه می توانند در جلوگیری از ایجاد بحران در مواقع خاص نقش مهمی بر عهده داشته و با اطلاع رسانی صحیح و به موقع هر دو طیف را نسبت به دغدغه های یكدیگر آگاه سازند، ضمن اینكه از نقش مهم رسانه ها در ایجاد تفاهم میان سیاستمداران بویژه در حوزه اهداف كلان اقتصادی كشور از طریق پرهیز از ورود به مسایل اقتصادی با اغراض جناحی نیز نباید غافل شد.

علاوه براین رسانه ها نباید از عملیات روانی و تبلیغات رسانه های بیگانه برای ناكارآمد جلوه دادن حركتهای اقتصادی كشور كه نمونه آن را در خط تبلیغی سال گذشته آنها با محوریت تحریم های اقتصادی مشاهده كردیم، غفلت كنند. تعامل رسانه ها با مسوولان در بیان نقاط ضعف و قوت در مراحل مختلف عملیاتی كردن طرح های اقتصادی و به بیان دیگر اطلاع رسانی شفاف و بهنگام قطعا در خنثی و بی اثر كردن عملیات روانی رسانه های دشمن نقش مهمی خواهد داشت.

رسانه ها نباید از عملیات روانی و تبلیغات رسانه های بیگانه برای ناكارآمد جلوه دادن حركتهای اقتصادی كشور كه نمونه آن را در خط تبلیغی سال گذشته آنها با محوریت تحریم های اقتصادی مشاهده كردیم، غفلت كنند.

رسانه ها نباید از عملیات روانی و تبلیغات رسانه های بیگانه برای ناكارآمد جلوه دادن حركتهای اقتصادی كشور كه نمونه آن را در خط تبلیغی سال گذشته آنها با محوریت تحریم های اقتصادی مشاهده كردیم، غفلت كنند.

در این میان به نظر می رسد رسانه‌ها در كنار اطلاع رسانی صحیح، شفاف و به موقع باید همكاری‌های مشتركی را نیز برای برنامه‌ریزی و فعالیت در یك خط مشترك رسانه‌یی جهت تبیین و تحقق فرمایشات رهبری در سال "جهاد اقصادی " دنبال كنند كه پیشنهاد تشكیل كارگروه عملیاتی برای تدوین راهبرد رسانه یی جهاد اقتصادی می تواند راهكار خوبی در این حوزه باشد، به شرط آنكه در گذر ایام به فراموشی سپرده نشود.

بخش اقتصاد تبیان

منبع: سایت سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مرتبط:

به فرمایشات رهبری عمل شده است؟

جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو

بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی

کسب روزی حلال نوعی جهاد

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

جهاد اقتصادی با تکیه بر مبانی دین

ملزومات تحقق جهاد اقتصادی

آیا شرایط حاضر عادلانه است؟

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین