تبیان، دستیار زندگی
با شروع ماه محرم همه شهر در حال عزاداری است. کودکان و نو جوانان نیز در کنار بزرگترها در هیئت ها و دسته های عزاداری شرکت میکنند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بچه های حسینی

با شروع ماه محرم همه شهر در حال عزاداری است. کودکان و نو جوانان نیز در کنار بزرگترها در هیئت ها و دسته های عزاداری شرکت میکنند. حضور خردسالان در همایش شیرخوارگان حسینی و کودکان بزرگترتر در مساجد و هیئت های کودکان در شهرهای مختلف دیده می شود.در بعضی از مدارس هم تعزیه ومراسم روضه و سینه زنی برگزار می شود و دسته عزاداری دانش آموزان به سمت مساجد حرکت می کنند. مداحی در بسیاری از این هیئت ها بر عهده خود دانش آموزان است.

 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
 • بچه های حسینی
  بچه های حسینی
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.