در این درس چند تا تمرین عربی بررسی شده است....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تمرین ناقص

تمرین

در درس های قبلی  در مورد افعال ناقص و اسامی معرفه و نکره اطلاعاتی ارائه گردید که در این طرح درس می توانید با بررسی چند تمرین این مفهوم را بهتر بیاموزید.

 

 إذا لم یبق عالمٌ اتّخذ الناسُ رُؤساءَ جُهالاً استُفتُوا فَأَفتَوا بِغَیرِ علمٍ فضّلوا و أَضَلّوا.

لم یبق: حروف اصلی: (بقی)

استفتوا / فأَفتوا : حروف اصلی (فتو)

 

 

 و یخّرون للأَذمّان یبکونَ و یزید هم خشوعاً

یبکون: حروف اصلی (بکی)

 

 

 اِمشِ بدائِکَ ما مَشی بِکَ

إِمش / مَشی: حروف اصلی: (مشی)

 

 

 إِذا تُبلیتَ فَاصبِر

ابتُلیتَ: حروف اصلی (بلی)

 

 

 فَانجَیناهُ و اهلَه الّا امرَ أَتَه کانَت مِنَ الغابِرین

فانجینا: حروف اصلی (نجی)

 

 

  قد بُصِّّرتُم ان أّبصَر تُم و قد هُدیتُم أنِ اهتَدَیتُم و اسمِعتُم إنِ استَمتَعتُم

قد هدیتُم / اهتدیتُم: حروف اصلی (هدی)

 

تمرین معرفه و نکره

اسماء معرفه و نکره را در جملات زیر ببینید:

مَن صَبَرَ علی مُرِّ الأَذی أَبانَ عن صِدقِ التّقوی

مُرّ: معرفه به اضافه          صدق: معرفه به اضافه

الأذی: معرفه به "ال"         التقوی: معرفه به "ال"

 

 

 بحقٍّ أقول لکم: إنَّ أجز عَکُم علی البلاءِ لأشَدُّ کُم حُبّاً للدنیا

حق: نکره                      کم: معرفه (ضمیر)

أجزع: معرفه به اضافه

البلاء: معرفه به "ال"

أشدّ: معرفه به اضافه

حبّاً: نکره

الدنیا: معروف به "ال"

 

 

 اللهم لا تجعل بی حاجَتهً إلی أَحَدٍ مِن شِرار خلقِک

حاجَته: نکره                     خلق: معرفه به اضافه

أحد: نکره                        ک: معرفه (ضمیر)

شرار: معرفه به اضافه

 

 

 أنا أشدُّ إغتباطاً با لکریم مِن اِمساکی علی الجوهر الغای الثمین

أنا: معرفه (ضمیر)          أمساک: معرفه به اضافه        الثمین: معرفه به "ال"

اغتباطاً: نکره                             ی: معرفه (ضمیر)

الکریم: معرفه به "ال"                الجوهر: معرفه به "ال"

 

 

الغضبُ مفتاحُ کُلِّ شَرٍّ

الغضب: معرفه به "ال"                  کلّ: نکره

مفتاح: نکره                               شر: نکره


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاطمه شیرزاده

تنظیم: نوربخش