تبیان، دستیار زندگی
حركت بار در میدان مغناطیسی به طور چشم گیر و محسوسی با حركت بار در میدان الكتریكی متفاوت است.معمولاً جهت میدان مغناطیسی به سمت خارج صفحه با نقطه (٠) و جهت میدان مغناطیسی به سمت داخل صفحه با ضربدر (×) نشان داده می‌شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدل‌سازی

اثر سرعت و میدان بر نحوه حركت ذرّه بار دار در میدان مغناطیسی

میدان مغناطیسی١

در گذشته داشتیم

در مدل‌سازی زیر ناحیه دایره‌ای شكلی را مشاهده می‌كنید كه میدان مغناطیسی عمود بر آن وجود دارد.

برای تنظیم شدّت میدان می‌توانید بر روی (B field) تقه زده و به‌كمك ماوس مقدار ستون مقابل آن را تنظیم كنید مدل سازی  پس از این كار مجدداً روی (B field) تقه بزنید تا ستون مقابل آن حذف شود.

برای مشاهده مدلسازی پس از دانلود فایل ایندکس را باز کنید

مدل سازی

حال به‌كمك ماوس یكی از سه بار سمت چپ مدل‌سازی را انتخاب نموده (از كلید سمت چپ ماوس استفاده كنید) و به ناحیه دایره‌ای شكل منتقل كنید. سپس به‌كمك ماوس روی آن بار رفته و كلید سمت راست ماوس را فشرده و ماوس را حركت دهید. با این كار بردار قرمز رنگی ظاهر می‌شود كه به‌كمك آن می‌توانید سرعت ذرّه باردار را تعیین كنید. با رها كردن كلید ماوس می‌توانید حركت بار را ببینید.

مسیر حركت بار چگونه است؟

در حین حركت بار، شدّت میدان را تغییر دهید. مسیر حركت بار چه تغییری می‌كند؟

اگر در این هنگام خواستید سرعت بارها را تغییر دهید ابتدا روی كلید راست ماوس تقه بزنید تا مدل‌سازی متوقف شود. سپس به روش ذكر شده در بالا سرعت بار را تنظیم نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش