تبیان، دستیار زندگی
به چاپ بیست‌وسوم می‌رسد این مجموعه اواخر سال گذشته به چاپ بیست‌ودوم رسیده بود. مجموعه‌های شعر "تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم" و "آخر شاهنامه" این شاعر معاصر نیز به‌زودی به چاپ‌های پنجم و نوزدهم خواهند رسید. "تو را ای كهن ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"زمستان" مهدی اخوان ثالث به چاپ بیست‌وسوم می‌رسد

این مجموعه اواخر سال گذشته به چاپ بیست‌ودوم رسیده بود.

مجموعه‌های شعر "تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم" و "آخر شاهنامه" این شاعر معاصر نیز به‌زودی به چاپ‌های پنجم و نوزدهم خواهند رسید.

"تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم" اولین چاپ مشترك انتشارات زمستان و مروارید است. این مجموعه آخرین سروده‌های این شاعر معاصر است كه در سال 1368 برای اولین بار توسط نشر زمستان منتشر شد.

همچنین مجموعه آثار این شاعر در دو جلد به نام "كلیات مهدی اخوان ثالث" منتشر می‌شوند و مجموعه‌های شعر او در قطع جیبی انتشار خواهند یافت.

فرزند این شاعر همچنان در حال آماده كردن "ذیلی بر امثال و حكم دهخدا"ی اخوان است، شامل مثل‌هایی كه در "امثال و حكم" نیامده‌اند. این مجموعه در واقع جلد پنجمی بر این اثر دهخداست كه اخوان ثالث آن‌ها را در كتاب‌هایش آورده است.

مهدی اخوان ثالث (م . امید) در سال 1307 در مشهد به دنیا آمد. "ارغنون"، "از این اوستا"، "شكار"، "پاییز در زندان"، "بهترین امید"، "در حیاط كوچك تنهایی"،‌ "دوزخ، اما سرد" و "زندگی می‌گوید: اما باز باید زیست ..." ازجمله آثار منتشرشده او هستند.

او در سال 1369 در تهران درگذشت.

لینک :

اخوان ثالث

4 شهریور ماه سالروز درگذشت مهدی اخوان ثالث