تبیان، دستیار زندگی
۱. ابعاد و جنس کوره آزاد است. ۲. در ساخت کوره می‌توان از کلکتور استفاده کرد، اما به کارگیری و استفاده از آن قبل از شروع مسابقات ممنوع است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین مسابقه کوره های خورشیدی

قوانین عمومی و اختصاصی مسابقات رباتیک

1. ابعاد و جنس کوره آزاد است.
2. در ساخت کوره می‌توان از  کلکتور استفاده کرد، اما به کارگیری و استفاده از آن قبل از شروع مسابقات ممنوع است.
3. موادی که برای گرم شدن به تیم‌ها ارائه می‌شود در روز مسابقه مشخص می‌گردد و برای همه‌ی تیم‌های شرکت‌کننده یکسان است.
4. هر کوره باید مکانی برای قرار دادن ظرف داشته باشد و داشتن ظرف مخصوص کوره به عهده‌ی تیم است.
5. بیش‌ترین افزایش دمای مواد داخل ظرف کوره، بیش‌ترین امتیاز را کسب خواهد کرد.
6. دماسنج استاندارد، دماسنج تیم داوری است و دماسنج‌های موجود بر کوره ملاک داوری نخواهند بود.


بخش پژوهش های دانش آموزی - تهیه: مریم یزدان پرست

تنظیم: یگانه داودی