تبیان، دستیار زندگی
در این جلسه قصد داریم شما را با محصولات متنوع و همچنین توضیح کوتاهی راجع به پیش پردازها و پس پردازش داشته باشیم. یک بسته ی نرم افزاری ABAQUS دارای سه محصول اصلی است که در ادامه به توضیح هر یک از این محصولات پرداخته می شود
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : میثم رفیعی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ABAQUS جلسه دوم

در این جلسه قصد داریم شما را با محصولات متنوع و همچنین توضیح کوتاهی راجع به پیش پردازها و پس پردازش داشته باشیم.

یک بسته ی نرم افزاری ABAQUS دارای سه محصول اصلی است که در ادامه به توضیح هر یک از این محصولات پرداخته می شود.

1-   ABAQUS/standard

abaqus جلسه دوم

ABAQUS/standard محصول اصلی شرکت ABAQUS است که با استفاده از آن می توان گسترده وسیعی از مسایل خطی و غیر خطی شامل مسایل استاتیکی، دینامیکی، انتقال حرارت و الکترونیک را تحلیل کرد. در صورتی که با روش حل اجزای محدود آشنایی دارید. خوب است بدانید که این محصول دستگاه معادلات حاکم را در هر نمو به صورت implicit تحلیل می کند. در این روش، کاربر می تواند میزان نمو در هر مرحله را تعیین کند یا از روش نیوتن – رافسون اصلاح شده رای این منظور استفاده نماید.

2-   ABAQUS/Explicit

abaqus جلسه دوم

ABAQUS/Explicit محصولی با اهداف ویژه است که برای مدل سازی مسایل دینامیکی گذرا مانند برخورد و ضربه انفجار، آزمایش ضربه، مچالگی، همچنین مسایل شبه استاتیکی یا مسایل غیر خطی که در آن ها شرایط تماس تغییر می کند مانند شکل دهی مناسب است.

در صورتی که با روش اجزای محدود آشنایی دارید. خوب است بدانید که این محصول، دستگاه معادلات حاکم را بر پایه قانون انتگرال گیری Explicit به همراه استفاده از ماتریس جرم قطری المان تحلیل می کند.

دراین روش تعیین اندازه نمودار مسایل غیرخطی توسط کاربر ممکن نبوده و نرم افزار براساس شرایط پایداری میزان نمو در هر مرحله را به صورت اتوماتیک محاسبه می کند.

3-   ABAQUS/CAE

abaqus جلسه دوم

ABAQUS/CAE به عنوان یک رابط گرافیکی کادر بسته نرم افزاری ABAQUS گنجانده شده است. این محصول به کاربر کمک می کند که یک مدل هندسی را سریعاً و به سادگی بسازد یا از یک نرم افزار مدل سازی دیگر وارد کند. با استفاده از این نرم افزار می توان مدل هندسی قطعه را گسسته سازی کرد و خواص مواد آن را تغیین و شرایط مرزی و با اعمالی را مشخص کرد. تمام عملیات در ABAQUS با استفاده از منوها، جعبه ابزار ها و پنجره های گرافیکی انجام شده و همه مراحل مدل سازی به صورت گرافیکی نمایش پیدا می کنند. محیط محصول ABAQUS/CAE در جلسات بعدی به شما نشان و آموزش داده می شود.

بخش بعدی این قسمت تعریفی کوتاه در رابطه با پیش پردازش و پس پردازش است.

هر نرم افزار اجزای محدود مبتنی بر سه مرحله:

1-   پیش پردازش

2-   پردازش

3-   پس پردازش

در مرحله پیش پردازش مواردی همچون مدل سازی هندسی مسأله، گسسته سازی مدل مورد نظر انجام می شود و در مرحله پردازش مسائل مورد تحلیل قرار می گیرند و در مرحله بعد با کمک نرم افزارهای پس پردازش پاسخ های مسائل را بدست آوریم.

مطالب مرتبط:

ABAQUS جلسه اول

بخش پروژه های دانش آموزی، تهیه: میثم رفیعی

تنظیم: منا جاسبی