تبیان، دستیار زندگی
رشته‌ها، بالن ، چتر نجات ، راکت آبی، هاورکرافت، گلایدر...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین مسابقات هوافضا

قوانین مسابقات سازه ماکارونی

رشته‌ها

  • بالن
  • چتر نجات
  • راکت آبی
  • هاورکرافت
  • گلایدر

_ساده

_سازه ای

قوانین ساخت و رقابت پرواز بالن

1. هر تیم برای پر کردن بالن خود تنها مجاز به استفاده از هوای گرم است و به کار بردن هلیم و سایر گازها ممنوع می باشد.
2. محدودیتی در ابعاد بالن وجود ندارد.
3. هر بالن باید سبد داشته باشد و در غیر این صورت از مسابقه حذف می‌شود. هر 10 گرم حمل بار برای تیم 10 امتیاز خواهد داشت.
4. پر کردن بالن و تهیه‌ی ابزار مورد نیاز برای آن، به عهده تیم است و استفاده از وسایل خطرساز موجب حذف تیم خواهد شد.

قوانین ساخت و رقابت چتر نجات

1. محدودیتی در جنس چتر وجود ندارد و قطر چتر از 150 سانتی‌متر نباید تجاوز کند.
2. استفاده از کیت‌ها و چترهای نجات آماده ممنوع است.
3. هر چتر باید بتواند حداقل بار 200 گرم را حمل کند. هر 10 گرم بار اضافی 1 امتیاز خواهد داشت.
4. حداقل زمان ماندگاری در هوا، متناسب با ارتفاع محل رها شدن چتر در زمان مسابقه اعلام می‌گردد.

قوانین ساخت و رقابت هاورکرافت

1. هاورکرافت طبق تعریف باید در هوا معلق باشد و به حرکت در بیاید، نه مانند قایق یا ماشین حرکت کند. در غیر این صورت در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.
2. مساحت هاورکرافت نباید از 5000 سانتی‌متر مربع تجاوز کند.
3. استفاده از کیت‌های RTF و هر گونه کیت آماده ممنوع است. اما استفاده از قطعات آماده برای سیستم‌های مختلف هاورکرافت بلامانع است.
4. استفاده از اسکرت (skirt) و سیستم هدایت از راه دور (remote control) در هاورکرافت الزامی است.
5. رتبه‌ی برتر به کم‌ترین زمان در مسیر تعیین شده در روز مسابقه داده می‌شود.
6. به ازای هر متر مسافت طی شده بر روی زمین 10 امتیاز و بر روی آب 20 امتیاز در نظر گرفته می‌شود.
7. بیرون رفتن از مسیر، چرخش دور خود، برعکس رفتن مسیر، ایراد فنی یا دست زدن به سازه همه باعث توقف زمان و گرفتن خطاست.
8. هر خطا 5 ثانیه به رکورد اضافه می‌کند و بیش از 5 خطا محرومیت از ادامه‌ی مسابقه را به هم‌راه دارد.
اگر تنها 1 خطا در کل مسابقه اخذ شود خطا ثبت نمی‌شود.

قوانین ساخت و رقابت گلایدر ساده

گلایدر ساده هواپیمای مدل پروازی است که با نیروی پرتاب دست یا به وسیله‌ی پرتاب‌گرها رها می‌شود و مسافتی را طی می‌کند.

1. گلایدر می‌تواند از اجناس معمول و منطقی و غیر مضر ساخته شده باشد.
2. طول بال گلایدر نباید بیش‌تر از 1 متر باشد.
3. استفاده از کیت‌های RTF و هر گونه کیت آماده ممنوع است.
4. از هیچ گونه نیروی پیش‌رانی غیر از دست (مانند موتور کشی، جتکس و سوختی) برای پرتاب نمی‌توان استفاده کرد.
5. استفاده از انواع لانچرها ممنوع است.
6. مسیر طی شده برای امتیازدهی در راستای یک خط مستقیم است. انحراف، مانور، بازگشت و ... امتیازی ندارد.
7. به ازای هر متر مسافت طی شده، 15 امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

قوانین ساخت و رقابت گلایدر سازه‌ای

1. گلایدر باید در بال و بدنه دارای ساختار منطقی باشد (به طرح درس در سایت تبیان رجوع شود).
2. گلایدر نباید از هیچ‌گونه نیروی پیش‌ران به غیر از نیروی پرتاب با دست بهره ببرد.
3. استفاده از کیت‌های RTF و هر گونه کیت آماده ممنوع است.
4. استفاده از کیت‌های ( ARF کیت قطعات) با تشخیص هیئت داوری مبنی بر ARF بودن، بلامانع است.
5. گلایدر نباید از 300 گرم سنگین‌تر باشد. به ازای هر 5 گرم وزن بیش‌تر (تا سقف 700 گرم) 1 امتیاز از امتیاز نهایی تیم کم می‌شود. طول بال آن نیز از 2 متر بیش‌تر نباشد، در غیر این صورت در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.
6. مسیر طی شده برای امتیازدهی در راستای یک خط مستقیم است. انحراف، مانور، بازگشت و ... امتیازی ندارد.
7. حداقل طول پروازی برای احتساب امتیاز، 5 متر است. گلایدر با برد کم‌تر از 5 متر، از لیست رکوردها حذف می‌شود.
8. به ازای هر متر مسافت طی شده، 10 امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

قوانین مخصوص مسابقه‌ی راکت آبی پرتابه‌ای

1. راکت آبی برای پرتاب فقط باید از نیروی پیش‌ران هوای فشرده و آب استفاده کند.
2. راکت آبی محدودیت اندازه و وزن ندارد.
3. راکت آبی شرکت‌کننده باید دست‌ساز  بوده و از کیت‌های آماده ساخته نشده باشد.
4. ساخت و داشتن سکوی پرتاب امتیاز اضافه به هم‌راه دارد و مقدار آن به مکانیزم و کارایی لانچر بستگی دارد. اعطای امتیاز منوط به استفاده از لانچر است.
5. شکستن، باز شدن قطعات، خرابی و ... لوازم و راکت شرکت کننده در حین مسابقه، قبل و یا بعد از مسابقه به عهده‌ی شرکت‌کننده است و وقت اضافه‌تر از زمان مسابقه داده نمی‌شود.
6. مسیر طی شده برای امتیازدهی در یک راستای مستقیم الخط است. انحراف، مانور، بازگشت و ... امتیازی ندارد.
7. به ازای هر متر مسافت طی شده 1 امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

قوانین مخصوص مسابقه‌ی راکت آبی عمودپرتاب با چتر نجات

1. راکت آبی برای پرتاب فقط باید از نیروی پیش‌ران هوای فشرده و آب استفاده کند.
2. راکت آبی محدودیت اندازه و وزن ندارد.
3. راکت آبی و سیستم چتر نباید از کیت‌های آماده باشد. بلکه دست ساز باید باشد.
4. ساخت و داشتن سکوی پرتاب امتیاز اضافه به همراه دارد و مقدار آن به مکانیزم و کارایی لانچر بستگی دارد. اعطای امتیاز منوط به استفاده از لانچر است.
5. شکستن، باز شدن قطعات، خرابی و ... لوازم و راکت شرکت کننده در حین مسابقه، قبل و یا بعد از مسابقه به عهده‌ی گروه شرکت‌کننده است و وقت اضافه تر از زمان مسابقه داده نمی‌شود.
6. امتیازدهی به مدت زمان از لحظه ی پرتاب تا لحظه ی برخورد به زمین است.
7. فقط گروه‌هایی که چترنجات‌شان باز شود در لیست مسابقه در نظر گرفته می‌شوند. اگر شرکت‌کننده‌ای در پرتاب چترش باز نشد، آن پرتاب رد می‌شود.
8. به ازای هر متر مسافت طی شده 1 امتیاز در نظر گرفته می‌شود.


بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان - تهیه: مریم یزدان پرست

تنظیم: یگانه داودی