تبیان، دستیار زندگی
در این جلسه یعنی جلسه ی آخر می خواهیم نحوه ترسیم یک پل با بار متحرک دیگر را به شما آموزش دهیم. نقشه ی این پل یکی از نقشه های معروف می باشد در واقع نقشه ی پل زیر تقریباً بی شباهت به نقشه ی پل ورسک نیست. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : میثم رفیعی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دوازهم

در این جلسه یعنی جلسه ی آخر می خواهیم نحوه ترسیم یک پل با بار متحرک دیگر را به شما آموزش دهیم.

نقشه ی این پل یکی از نقشه های معروف می باشد در واقع نقشه ی پل زیر تقریباً بی شباهت به نقشه ی پل ورسک نیست.

این نقشه برای پل هایی با دهانه ی کمتر از 100 سانتی متر کشیده می شود و دارای عرشه ای باریکتر نسبت به پل قبلی در جلسه یازدهم است.

برای رسم این پل ابتدا با استفاده از دستور Line مستطیلی به شکل زیر سم می کنیم که دارای اضلاع 60 و 10 باشد. مانند شکل زیر:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دوازهم

بعد از این مرحله از یک طرف گوشه ی مستطیل به فاصله 5/7 به گوشه ی ضلع پایین خطی می زنیم در این مورد هم از دستور Line استفاده می کنیم به شکل زیر دقت کنید:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دوازهم

همین عمل را برای طرف دیگر پل هم اجرا می کنیم:

بعد از این کار از محل ضلع بالای مستطیل که به فاصله 5/7 خط رسم شده به مرکز ضلع پایین خطی می زنیم و همین عمل را برای طرف دیگر پل تکرار می کنیم به شکل زیر دقت کنید ( برای این مرحله هم از دستور Line استفاده کنید. )

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دوازهم

بعد از این مرحله شروع به اجرای دستور کمان می کنیم و استفاده از این دستور کمانی به شکل زیر به شکل قبلی اضافه می کنیم مانند شکل زیر:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دوازهم

بعد از این مرحله با استفاده از دستور Trim به طوریکه سطح برّنده را کمان و قسمت که باید بریده شود را خط هایی که داخل کمان هستند انتخاب می کنیم پس از اجرای این دستور شکل به حالت زیر می رسد.

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دوازهم

بعد از این مرحله از قسمتی که محل تقاطع کمان و خط است خطی با کمک دستور Line مطابق شکل از محل تقاطع به نقطه ای که در ضلع بالای مستطیل از گوشه ی مستطیل فاصله 15 دارد رسم می کنیم و این عمل را برای طرف دیگر مستطیل هم بکشید ( می توان از دستور آینه (mirror) استفاده کرد. )

به شکل زیر دقت کنید:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دوازهم

بعد از این مرحله نحوه ترسیم شکل تمام می شود.

مطالب مرتبط

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه اول

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دوم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه سوم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه چهارم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه پنجم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه ششم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه هفتم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه هشتم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه نهم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دهم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه یازدهم

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان، تهیه: میٍثم رفیعی

تنظیم: منا جاسبی