تبیان، دستیار زندگی
در این جلسه و جلسه بعد می خواهیم شما را با طریقه ی رسم دو سازه پل با بار متحرک آشنا کنیم: برای شروع ابتدا عرشه ای به طول یک متر رسم می کنیم ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : میثم رفیعی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه یازدهم

در این جلسه و جلسه بعد می خواهیم شما را با طریقه ی رسم دو سازه پل با بار متحرک آشنا کنیم:

برای شروع ابتدا عرشه ای به طول یک متر رسم می کنیم:

به این صورت که دستور Line را انتخاب کرده و عدد صد را وارد می کنیم و شش سانت اختلاف خط دیگری در سمت بالای خط قبلی رسم می کنیم تا مستطیلی به شکل زیر رسم گردد.

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه یازدهم

حال با فاصله ی بیست سانت از یک طرف مقطع مستطیل هایی عمودی مانند شکل زیر با کمک دستور Line رسم می کنیم: فراموش نکنید مستطیل هایی که رسم می کنید باید با اضلاع 20 و 10 باشد و فاصله ی مستطیل ها با هم 20 می باشد.

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه یازدهم

حال پس از رسم اینب خش عرشه ی پل را به 20 مستطیل 5 سانتی متر تقسیم می کنیم مانند شکل زیر:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه یازدهم

حال به کمک دستور Line زیگزاگ های زیر رسم می کنیم مانند شکل زیر:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه یازدهم

حال ستون های پل را به وسیله دستور Line دوباره مانند شکل زیر ضربدری هایی برای بالا بردن مقاومت در وسط مستطیل ها رسم می کنیم در واقع قطرهای مستطیل را رسم می کنیم مانند شکل زیر:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه یازدهم

این یک پل با بار متحرک ساده می باشد.

بخش  پروژه های دانش آموزی، تهیه: میثم رفیعی

تنظیم: منا جاسبی