تبیان، دستیار زندگی
در مرحله نخست دوازدهمین دوره مسابقات دو و میدانی باشگاه‌های ایران كه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد، ركورد پرش سه‌گام ایران شكسته شد و در چند ماده ركورد باشگاههای ایران بهبود یافت. در پرش سه گام، افشین داغر حمادی از تیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ركورد پرش سه گام ایران شكسته شد


در مرحله نخست دوازدهمین دوره مسابقات دو و میدانی باشگاه‌های ایران كه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد، ركورد پرش سه‌گام ایران شكسته شد و در چند ماده ركورد باشگاههای ایران بهبود یافت.

در پرش سه گام، افشین داغر حمادی از تیم "ملی حفاری" اهواز موفق شد با پرش به میزان ? ???متر و ? ???سانتیمتر ركورد این ماده به میزان ? ???سانتی را بهبود بخشد.

ركورد قبلی این ماده، سال گذشته درمرحله نخست یازدهمین دوره‌ این رقابتها كه در شیراز برگزار شد، توسط علیرضا حبیبی به میزان ? ???متر و ? ???سانتیمتر به دست آمده بود.

در ماده پرتاب وزنه نیز مهدی شاهرخی از تیم "ذوب‌آهن اصفهان" موفق شد با پرتاب به میزان ? ???متر و ? ???سانتیمتر، ركورد باشگاه‌های كشور را به میزان هفت سانتیمتر بهبود بخشد.

در پرش ارتفاع نیز امین حسین‌زاده رهبر از بوشهر موفق‌شد با پرش به میزان دو متر و ? ???سانتی متر، ركورد جوانان و باشگاه‌های ایران را به میزان پنج سانتیمتر بهبود بخشد.

در ماده ? ?????متر، سجاد مرادی از "ذوب آهن اصفهان" موفق شد با زمان سه دقیقه و ? ???ثانیه و ? ???صدم ثانیه به میزان یك ثانیه و ? ???صدم ثانیه ركورد باشگاه‌ها را بهبود بخشد.

در ماده پرش با نیزه نیز محسن ربانی از تیم "نفت تهران" موفق شد با پرش به میزان پنج‌متر و ? ???سانتیمتر، ركورد باشگاه‌های ایران را چهار سانتیمتر بهبود بخشد.

مرحله نخست مسابقات دوومیدانی باشگاههای‌ایران كه روز پنجشنبه آغاز شده بود، جمعه شب در ورزشگاه حافظیه شیراز با قهرمانی تیم نفت تهران پایان یافت و تیم‌های ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.

مرحله دوم این رقابتها ? ???مرداد ماه سال جاری در شهرستان ساری و مرحله نهایی آن، ? ???شهریور ماه در تهران برگزار می‌شود.