تبیان، دستیار زندگی
این مسابقه برای نخستین بار در سطح دانش‌آموزی در جشنواره‌ی تبیان برگزار می‌شود. افراد علاقمند به شرکت در این رشته می‌توانند تا تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ تمایل خود را اعلام نمایند. شرایط شرکت در این مسابقات به شرح زیر می‌باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین مسابقه رسانه

قوانین مسابقات رسانه
قوانین مسابقات رسانه

این مسابقه برای نخستین بار در سطح دانش‌آموزی در جشنواره‌ی تبیان برگزار می‌شود. افراد علاقمند به شرکت در این رشته می‌توانند تا تاریخ 30 فروردین 1391 تمایل خود را اعلام نمایند.
شرایط شرکت در این مسابقات به شرح زیر می‌باشد:
1. تیم باید شامل خبرنگار و عکاس باشد.
2. این کار می‌تواند توسط یک نفر انجام شود.
3. هر تیم در روز نخست فرصت دارد تا فعالیت‌های زیر را انجام دهد و گزارش خود را در زمان معین شده در روز نخست به هیئت داوران تحویل دهد.
قوانین مسابقات رسانهیافتن و انتخاب سوژه

قوانین مسابقات رسانهشرح مختصر گزارش شامل هدف، ابعاد، زمینه و ...

قوانین مسابقات رسانهتهیه‌ی چکیده‌ای از سوژه در یک پاراگراف

قوانین مسابقات رسانهتهیه‌ی عکس که می‌تواند دیجیتالی یا چاپی باشد و توسط هر نوع دوربینی گرفته شود.

4. تیم‌ها در پایان روز نخست مورد ارزیابی داوران قرار گرفته و تیم‌های منتخب همان روز جهت شرکت در مصاحبه در روز دوم اعلام می‌گردند.

قوانین مسابقات رسانه تیم‌ها می‌بایست مطابق برنامه زمان‌بندی در روز بعد در محل مصاحبه حضور یابند و در غیر این صورت در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.

5. در روز دوم تیم، بایستی با شرح مطلب خود در رابطه با سوژه‌ی انتخابی در مصاحبه شرکت کند و آن را ارائه کند. مبنای ارزیابی داوران بر اساس گزینه‌های زیر می‌باشد:

قوانین مسابقات رسانهخلاقیت به کار رفته در انتخاب سوژه

قوانین مسابقات رسانهکاربردی یا مفید بودن سوژه

قوانین مسابقات رسانهنحوه پرداخت جوانب مختلف سوژه

قوانین مسابقات رسانهادبیات به کار رفته در ارائه‌ی متن

قوانین مسابقات رسانهکیفیت عکس‌های گرفته شده

قوانین مسابقات رسانهکیفیت بیان و ارائه‌ی مطلب


بخش پژوهش های دانش آموزی - تهیه: مریم یزدان پرست

تنظیم: یگانه داودی