تبیان، دستیار زندگی
در این جلسه می خواهیم نحوه ی ترسیم طرح سازه ی فشاری زیر را به شما آموزش دهیم، برا رسم این طرح ابتدا دایره ای به شعاع 10 سانتی متر برای این کار دستور دایره را اجرا کرده و شعاع 10 را وارد می کنیم ودایره ای دیگر به همان مرکز و شعاع کمتر یعنی ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : میثم رفیعی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دهم

در این جلسه می خواهیم نحوه ی ترسیم طرح سازه ی فشاری زیر را به شما آموزش دهیم:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دهم

برای رسم این طرح ابتدا دایره ای به شعاع 10 سانتی متر برای این کار دستور دایره را اجرا کرده و شعاع 10 را وارد می کنیم و دایره ای دیگر به همان مرکز و شعاع کمتر یعنی 8 سانتی متر در درون آن رسم می کنیم مانند شکل زیر:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دهم

حال به کمک دستور line و Array به شکل زیر عمل می کنیم ابتدا به کمک دستور line خطی مانند شعاع دایره بزرگتر رسم می کنیم و بعد از آن آنرا به کمک دستور polar Array به شکل زیر می آوریم:

به اشکال زیر دقت کنید:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دهم
نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دهم
نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دهم

بعد از این کار ملاحظه می کنید که خطوط دایره ها را در نقاطی قطع کرده اند حال به کمک دستور line نقاط تقاطع خطوط و دایره ها را به هم وصل کنید و به اشکال دقت کنید:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دهم

حال دایره هایی را که در ابتدای جلسه رسم کردیم را حذف می کنیم شکل حاصل به شکل زیر است:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دهم

بعد از این مرحله به کمک دستور line به شکل زیر زیگزاگ های داخل ذوزنقه های طرح را می کشیم:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دهم

حال این طرح یک طرح فشاری پیشرفته می باشد.

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان، تهیه: میثم رفیعی

تنظیم: منا جاسبی