تبیان، دستیار زندگی
شیوع مصرف اكستازی براساس نتایج یك پژوهش به حدی رسیده كه پس از حشیش و تریاك در رده سوم مصرف مواد قرار دارد. از دردی سخن می گوییم كه جوانان جامعه را سوزانده است. سخن گفتن زمانی سخت می شود كه قبل از پیشگیری به فكر درمان هستیم....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اكستازی؛ انتخاب سوم


شیوع مصرف اكستازی براساس نتایج یك پژوهش به حدی رسیده كه پس از حشیش  و تریاك در رده سوم مصرف مواد قرار دارد. از دردی سخن می گوییم كه جوانان جامعه را سوزانده است. سخن گفتن زمانی سخت می شود كه قبل از پیشگیری به فكر درمان هستیم. بارها شنیده ایم كه می گویند پیشگیری بهتر از درمان است، حال آنكه عمل نمی كنیم به آنچه گفته ایم. مگر نمی گویند آبی كه ریخته شود، جمع نخواهد شد، پس چرا قبل از این كه آبی به زمین ریخته شود، جلو آن را نگیریم.

نمی دانم تا حالا برایتان واقعیت تلخ اكستازی روشن شده است یا نه. آیا تا به حال نام اکستاسی  را شنیده اید؟ اكستازی واقعیت تلخی است كه سال هاست با آن روبرو هستیم. اكستازی در قالب قرص های شادی بخش به طاعون خفته عصر ما  تبدیل شده است.

طی تحقیق انجام شده، تمامی كشورها (تولید كننده، مصرف كننده) به نوعی درگیر مشكل اکستاسی هستند. سوء مصرف این قرص، قطع نظر از سن، جنسیت، ملیت یا میزان درآمد ، رو به افزایش است و به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داشته است. مصرف آمفتامین ها موجب افزایش كهولت زودرس ذهنی شده و در نهایت باعث بروز علائم  آلزایمر  می شود. به راستی چه كسی پاسخگوی نسلی است كه به دلیل مصرف مواد، كارایی مفید خود را در مدارس و محیط كار از دست داده اند؟!

در این خصوص خانم عاتكه طهرانی، محقق و كارشناس پیشگیری از اعتیاد می گوید: امروزه انسان ها تلاش می كنند تا بیشتر لذت ببرند. جای تعجب نیست كه انسان ها به ویژه قشر جوان، به سوی هر ماده ای كه به آنها انرژی مضاعف و شعف بدهد یا لحظه ای آنها را از واقعیت دور كند، كشیده می شوند. اینجاست كه این تكنولوژی جدید با ظاهر فریبنده اش تحت نام هایی نظیر اكستاسی، اسپیدریا و دنیای خیال پدیدار می شود .

وی افزود: مصرف مواد محرك از نوع آمفتامین در كوتاه مدت باعث احساس شعف و رفتن به عالم خلسه می شود، لیكن در بلندمدت پیامدهای منفی برای بدن در پی خواهد داشت. حفظ سلامتی خود و و تعهد اجتماعی، بسیاری را ترغیب به حفظ سلامت جامعه می كند كه در واقع در تضاد با ایده مصرف مواد مخدر و پذیرش تمام خطرات آن است .

طهرانی گفت: اكستاسی یا MDMA یك ماده صناعی و از خانواده آمفتامین هاست و اولین بار در سال 1914 ساخته شد و در دهه 80 به عنوان ماده توهم زا و انرژی زا رواج پیدا كرد .

این محقق یادآور شد: با اپیدمی بزرگ سوء مصرف آمفتامین ها در اواخر دهه 60، احتمال مسمومیت آنها مطرح شد، به خصوص كه در موارد تزریق وریدی بارزتر است .

طهرانی گفت: اكستاسی معمولاً به شكل قرص یا كپسول و با دوزهای 100 تا 150 میلی گرم مصرف می شود و با این دوز، تأثیر آن چهار تا شش ساعت دوام می یابد كه گاه تا 12 ساعت باقی می ماند. خوردن ، از راه های اصلی مصرف است، اما تزریق قرص های حل شده در آب و نیز انفیه كردن قرص های خرد شده یا استفاده مقعدی، از روش های دیگر مصرف است .

وی گفت: علایم مصرف این ماده عبارت اند از: كندی تنفس، تنگی نفس، حركات تكراری، لرز و تعریق، كم تحركی یا پرتحركی، دندان قروچه، اختلال در تمركز، تیك، كاهش حافظه، سرخوشی و بی تفاوتی یا تمایل به معاشرت و صحبت با دیگران، تحریك پذیری و خشم ، به خصوص در روابط بین فردی و بی اشتهایی و بی مبالاتی جنسی.

از خطرات و عوارض طولانی مدت مصرف این مواد می توان وابستگی، سایكوز، اختلال خلقی، اختلالات جنسی، اختلالات خوابی، مسمومیت و از بین بردن حافظه را عنوان كرد .

وی با اشاره به تحقیق انجام شده در خصوص بررسی وضعیت سوء مصرف مواد شبه آمفتامینی در تهران در سال 82 كه برای سازمان UNODC (مركز بین المللی كنترل مبارزه با مواد و جرم) انجام شده است، آمار و ارقام قابل توجهی با در نظر گرفتن جمعیت نمونه در این پژوهش ارائه داد. این آمار و ارقام حاكی از این است كه اكثریت جمعیت نمونه ی مورد مطالعه در این پژوهش، اكستاسی را به عنوان ماده مصرفی اصلی عنوان كرده اند. انواع مواد مصرفی توسط نمونه مذكور در رده اول حشیش، در رده دوم تریاك و در رده سوم LSD و مشروبات الكلی در رده چهارم است.

وی افزود: نكته قابل توجه در پژوهش مذكور مصرف LSD است كه در رده سوم قرار دارد و این برای سیاستگذاران مربوطه و متخصصان امر زنگ خطری است زیرا همان گونه كه در ستون تخصصی مربوط آمده است، مصرف كنندگان LSD برای تحمل توهم این ماده ابتدا مصرف اكستاسی را كه یك ماده نیمه توهم زاست شروع می كنند تا قدرت تحمل توهم كامل را از لحاظ جسمی و روانی كسب كنند .

این محقق گفت: در جمعیت نمونه مصرف كنندگان در این پژوهش دامنه سنی شروع مصرف مواد ، بین 13 تا 26 سالگی بوده است. می توان گفت با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق 7/58 درصد نمونه مذكور مصرف مواد را در زیر 20 سالگی آغاز كرده اند. میانگین سنی شروع اكستاسی 25-20 سالگی، حشیش 41-17 سالگی، تریاك 23 سالگی و سیگار 18 سالگی است .

وی در مورد سابقه مصرف در اطرافیان گفت: 66 درصد نمونه مذكور سابقه مصرف مواد در اطرافیان خویش را گزارش كرده اند .

این كارشناس اولین موقعیت آشنایی با اكستاسی را 2/70 درصد در منزل دوستان، 9/14 درصد در منزل خود و 8/12 درصد در سایر مكان ها از جمله مدرسه نام برده است. همچنین اثرات ماده اكستاسی قبل از اولین بار مصرف 2/70 درصد نشاط آور، 2/70درصد هیجان انگیز، 2/36 درصد افزایش میل جنسی، 7/27 درصد اعتیادآور و 1/19 درصد ایجاد بی اشتهایی است.

این آمار و ارقام علامت سؤالی است تا بپرسیم عوامل مؤثر در ادامه مصرف اكستاسی چیست؟ وی می گوید: كسب هیجان در رده اول 3/41 درصد، اعتیاد به سایر مواد اعتیادآور 4/17 درصد و افزایش انرژی 9/10 درصد در ادامه مصرف این مواد نقش دارد، ضمنا 2/15 درصد نمونه مذكور به عدم آگاهی نسبت به دلیل مصرف اشاره كردند .

طهرانی در خصوص پیشنهاد دهندگان مصرف مواد گفت: در رده اول دوستان (8/84 درصد) و در رده دوم توزیع كنندگان ( 8/7 درصد) قرار دارند .

این محقق در خصوص علت شروع این افراد به مصرف مواد عنوان كرد: دلایلی از قبیل افزایش انرژی، كنجكاوی، كسب هیجان، خسته شدن از ماده مصرفی قبلی و همچنین فشار دوستان و رفع افسردگی در این زمینه مؤثر است. با توجه به نتایج تحقیق در رده اول كنجكاوی (9/31 درصد)، كسب هیجان (5/25 درصد)، در رده سوم رفع افسردگی (4/23 درصد)، در رده چهارم افزایش انرژی (1/19 درصد) و در رده پنجم فشار دوستان (6/10 درصد) است .

این كارشناس مهمترین عوامل خطر جهت سوء مصرف جوانان را به شرح زیر عنوان كرد: عوامل خطر مبتنی بر خانواده عبارت اند از: تاریخچه خانوادگی الكلیسم، مصرف الكل و تنباكو توسط والدین و مراقبت كنندگان (مثلاً روشن كردن سیگار پدر خانواده توسط فرزند یا پر كردن لیوان آب جو)، فقدان محبت و مراقبت و تعارض بین والدین یا مراقبت كنندگان .

وی عامل بعدی از عوامل خطر را مبتنی بر فرد نامید و گفت: مصرف هر ماده برای نخستین بار طی سال های اولیه نوجوانی رخ می دهد و تأثیر و اطمینان بیشتر به همسالان نسبت به والدین برای نصیحت و راهنمایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همچنین وجود دوستان مصرف كننده از عوامل مهم درگیری با این مواد است، ضمن این كه عوامل خطر مبتنی بر مدرسه را نیز می توان نام برد .

در حالی كه مسئله اعتیاد به مواد اكستازی همچنان مطرح است، هنوز خیلی از والدین در این مورد آگاهی درست پیدا نكرده اند و جوانان ما به دلیل نداشتن آگاهی و بی توجهی، به عواقب مصرف این ماده نمی اندیشند و باتوجه به این مسائل، كنترل این امر برای دستگاه های دولتی و غیردولتی و خانواده ها هزینه بسیاری دارد. باید این امر را یادآور شد كه اگر مصرف قرص های اكستازی را كنترل و مهار نكنیم، تلفات آن تا حد غیرقابل تصوری افزایش خواهد یافت.

لینک :

پس لرزه ی مواد مخدر ( 2 )

آثار مصرف اكستازی ( پرواز مرگ با قرص شادی (2))

پرواز مرگ با قرص شادی ( قسمت اول )

آیا اکستازی را می شناسید؟

خطر، در كمین است

عطش مرگ

عوارض زیانبار و كشنده قرص اكستاسی

بی خبری از مصرف قرص های اكستازی

اكستاسی ؛ عامل نشاط یا سبب مرگ

اكستاسی شادی جوانی یا مرگ سلامتی

اكستاسی ؛ طاعون خفته عصر ما

کتاب های « روان شناسی » ، « خانواده » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.