تبیان، دستیار زندگی
در این جلسه و همچنین سه جلسه آتی به رسم دو طرح سازه فشاری و همچنین دو طرح سازه پل با بار متحرک می پردازیم به این صورت که در این جلسه و جلسه بعد دو طرح فشاری و در جلسه ی یازدهم و دوازدهم به رسم دو طرح پل با بار متحرک می پردازیم طرحی که در این جلسه رسم ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : میثم رفیعی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه نهم

در این جلسه و سه جلسه آتی به رسم دو طرح سازه فشاری و همچنین دو طرح سازه پل با بار متحرک می پردازیم.

به این صورت که در ابتدا دو طرح فشاری و در جلسات یازدهم و دوازدهم به رسم دو طرح پل با بار متحرک خواهیم پرداخت. طرحی که در این جلسه رسم می کنیم طرح یک سازه فشاری با مقطع پنج ضلعی می باشد که به شکل زیر است:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه نهم

برای شروع ابتدا از دستور polygon استفاده می کنیم و همان طور که در جلسات قبل گفته شد پس از انتخاب این دستور عدد پنج را وارد می کنیم یعنی تعداد اضلاع 7 عدد باشد و بعد از آن حرف e را برای آنکه تنها نقطه ابتدا و انتهای یک ضلع آن را مشخص کنیم انتخاب می کنیم و شروع به رسم چند ضلعی خود می کنیم به اشکال زیر دقت کنید.

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه نهم

طول ضلع 1 و 9 وارد می کنیم.

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه نهم
نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه نهم

بعد از اتمام این مرحله با اجرای دستور line شروع به وصل کردن قطرهای چند ضلعی به هم می کنیم تا در مرکز دایره محیطی و محاطی چند ضعلی، همدیگر را قطع کنند به شکل زیر دقت کنید:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه نهم

این طرح، اولین طرح و ساده ترین نوع طرح پلات سازه ی فشاری می باشد.

نوع دیگر سازه ی فشاری را در جلسه ی بعد برای شما ترسیم می کنیم...

مطالب مرتبط

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه اول

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دوم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه سوم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه چهارم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه پنجم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه ششم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه هفتم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه هشتم


بخش پروژه های دانش آموزی تبیان، تهیه: میثم رفیعی

تنظیم: منا جاسبی