با این دستور می توانید چند ضلعی های منتظم با تعداد اضلاع دلخواه ( از 3 تا 1024) ضلع را رسم کنید. منظور از چند ضلعی منتظم، نوعی از چند ضلعی است که طول تمام اضلاع و اندازه تمایم زوایای داخلی آن با هم برابر باشند. بعد از اجرای دستور polygon ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : میثم رفیعی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه هشتم

در این جلسه می خواهیم شما را با طریقه ی رسم چند ضلعی منتظم که کاربرد ویژه ای در رسم سازه فشاری دارد آشنا کنیم.

رسم چند ضلعی منتظم:

چهار روش اجرای این دستور به صورت زیرند:

 

دستور خط فرمان مخفف دستور  نوار منو پانل Draw از پانل home
Polugon pol Draw>>polygon
نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه هشتم

 

         با این دستور می توانید چند ضلعی های منتظم با تعداد اضلاع دلخواه ( از 3 تا 1024) ضلع را رسم کنید. منظور از چند ضلعی منتظم، نوعی از چند ضلعی است که طول تمام اضلاع و اندازه تمایم زوایای داخلی آن با هم برابر باشند.

بعد از اجرای دستور polygon پیام زیر در خط فرمان ظاهر می شود:

Polygon Enter number of sides<4>:

 

در این پیام Aurocad تعداد اضلاع را از شما می پرسد که حالت پیش فرض آن چهار ضلعی منتظم است ( اگر عدد داخل <> مورد تأیید شماست فقط باید کلید Enter را فشار دهید) با وارد کردن تعداد اضلاع و فشار دادن دکمه ی Enter پیام زیر ظاهر می شود:

Specity center of polygon or [Edge]:

 

در پاسخ به این باید مرکز چند ضعلی را مشخص نمایید که این کار را با ماوس و یا با دادن مختصات باید انجام داد. با مشخص شدن مرکز، پیام زیر داده می شود:

Enter on option [ inscribed in circle / circumscribed about citcle []

 

می دانیم هر چند ضلعی منتظم را می توان بر یک دایره محیط یا درون یک دایره محاط کرد در این پیام Autocad از شما می پرسد که چند ضعلی را به صورت محیط بر دایره یا محاط بر آن رسم کند. گزینه پیش فرض I است که با انتخاب آن یعنی فشار دادن دکمه ی Enter چند ضعلی در دایره محاط می شود ولی اگر می خواهید چند ضعلی بر دایره محیط شود گزینه C را انتخاب کنید و کلید Enter را فشار دهید. به این ترتیب بعد از آن پیام: specity gradius of circle ظاهر خواهد شد که در پاسخ به آن باید شعاع دایره (محیطی یا محاطی) را وارد کنید.

 

مثال: 6 ضعلی منتظمی رسم کنید که طول اضلاع آن 30 باشد.

طریقه رسم:

مراحل زیر را در خط فرمان اجرا کنید:

Command : pol

Enter number of sides <4>:6

Specity center of polygon or [Edye]:e

Specity first endpoint of edge:   (در یک نقطه کلیک کنید)

در یک نقطه ی دیگر کلیک کنید یا

Specity second endpoint of edg:@30,0

نکته:

همان طور که گفته شد برای رسم یک چند ضلعی منتظم به جای مشخص کردن مرکز آن می توان از گزینه Edge استفاده کرد. با انتخاب این گزینه می توان طول اضلاع چند ضلعی منتظم را با مشخص کردن دو نقطه انتهایی یک ضلع آن تعیین کرد. برای استفاده از این گزینه باید مراحل زیر را طی کرد:

Specity center of polygon or [Edge]:e

 
در پاسخ این پیام نقطه ابتدای یک ضلع را به وسیله ماوس یا مختصات مشخص کنید:

Specity first end point of edge:

 

پیام بعدی نیز نقطه ی انتهایی ضلع را از شما می خواهد:

Specity second end point if edge:

بدین ترتیب چند ضلعی شما رسم گردیده است.

 

مطالب مرتبط

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه اول

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دوم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه سوم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه چهارم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه پنجم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه ششم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه هفتم

 

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان، تهیه: میثم رفیعی

تنظیم: منا جاسبی