تبیان، دستیار زندگی
با این دستور می توان مستطیل های افقی، مایل، گوشه گرد و گوشه پخ خورده را رسم نمود. مستطیل رسم شده با این دستور برخلاف دستورline به صورت یک شی واحد در نظر گرفته می شود، یعنی اگر دستور Erase را اجرا نمایید و روی یکی از خطوط آن کلیک کنید تمام شکل حذف ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : میثم رفیعی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه هفتم

در این جلسه قصد داریم شما را با نحوه ترسیم مستطیل یکی از مهمترین مقطع های سازه ی فشاری و پل با بار متحرک آشنا کنیم.

1-  رسم مستطیل (Rectangle)

چهار روش اجرائی این دستور به صورت زیرند:

دستور خط فرمانمخفف دستورنوار منو

پانل Draw از پانل home

RectanglerecDraw>>rectangle
نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه هفتم

با این دستور می توان مستطیل های افقی، مایل، گوشه گرد و گوشه پخ خورده را رسم نمود.

مستطیل رسم شده با این دستور برخلاف دستور line به صورت یک شی واحد در نظر گرفته می شود، یعنی اگر دستور Erase را اجرا نمایید و روی یکی از خطوط آن کلیک کنید تمام شکل حذف خواهد شد.

بعد از اجرای دستور RECTANGLE در خط فرمان، پیام زیر ظاهر می شود.

Specity first corner point or ……

در پاسخ باید گوشه اول مستطیل را مشخص نمود که این عمل با وارد کردن مختصات یا توسط ماوس صورت می گیرد و به دنبال آن پیام زیر در خط فرمان ظاهر خواهد شد:

Specity other corner point or …..

در پاسخ، مختصات گوشه دوم، که مقابل گوشه اول و در سر دیگر قطر قرار دارد، باید مشخص شود ( با وارد کردن مختصات با توسط ماوس)

مثال: مستطیل شکل زیر را رسم کنید:

طریقه رسم:

ابتدا دستور RECTANGLE را اجرا کنید و مراحل زیر را در خط فرمان دنبال نمایید:

در یک نقطه کلیک کنید: ( نقطه A)

Specity first corner point or ….. :

مختصات نسبی نقطه مقابل نقطه اول را وارد کنید ( نقطه C):

Specity other corner point or ….. @50,30

همان طور که مشاهده می کنید در اولین پیام ظاهر شده گزینه های Fillet, Elevation, chamfer, thickness و with نیز وجود دارند که توضیح هر کدام به شرح زیر است:

Chamfer: توسط این گزینه می توان مستطیل را به صورت یکسان پخ زد. با تایپ حرف c مقابل اولین پیام ظاهر شده پس از اجرای دستور RECTANGLE و فشار دادن کلید Enter در دو پیام متوالی به صورت زیر، فاصله پخ نسبت به رأس خواسته می شود.

Specity first chamfer distance for rectangles <0 .000>:

Specity second chamfer sidtance for rectangles:

Elevation: با انتخاب این گزینه و دادن یک عدد می توان فاصله مستطیل مورد نظر تا صفحه xy را مشخص کرد. (یعنی ارتفاع )

Fillet: با انتخاب این گزینه می توان گوشه های مستطیل را گرد کرد.

Thickness: با این گزینه می توان به مستطیل در راستای محور Z، بعد داد، بنابراین از این گزینه در محیط سه بعدی استفاده می شود.

Width: با این گزینه می توان پهنای خطوط مستطیل را تغییر داد.

مطالب مرتبط

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه اول

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دوم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه سوم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه چهارم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه پنجم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه ششم

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان، تهیه:  میثم رفیعی

تنظیم: منا جاسبی