تبیان، دستیار زندگی
می دانیم برای رسم دایره، از نظر هندسی فقط به مرکز و شعاع نیاز داریم ولی با توجه به موقعیت مکانی دایره در نقشه، Autocad برای تسلط بیشتر کاربر علاوه بر تعیین مرکز و دایره، پنج روش دیگر را نیز برای رسم آن پیش بینی کرده است. برای دیدن این شش روش ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : میثم رفیعی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه پنجم

در این جلسه می خواهیم شما را با رسم دایره و روش های متنوع آن آشنا کنیم.

به خاطر داشته باشید رسم دایره در سازه فشاری اهمیت فوق العاده ای دارد.

1- رسم دایره:

چهار روش اجرای این دستور به صورت زیرند.

دستور خط فرمانمخفف دستورنوار منوپانل Praw از پانل Home
circlecDraw>>circle
نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه پنجم

موقعیت این دستور در پانل Draw در شکل زیر نمایش داده شده است:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه پنجم

می دانیم برای رسم دایره، از نظر هندسی فقط به مرکز و شعاع نیاز داریم ولی با توجه به موقعیت مکانی دایره در نقشه، Autocad برای تسلط بیشتر کاربر علاوه بر تعیین مرکز و دایره، پنج روش دیگر را نیز برای رسم آن پیش بینی کرده است. برای دیدن این شش روش، روی علامت فلش کنار دایره در شکل قبلی کلیک کنید.

با کلیک بر روی هر کدام از آن ها پیام هایی در خط فرمان ظاهر می شود که در ادامه به شرح آن ها و پاسخ مناسب هر یک می پردازیم:

ما به چهار روش رسم دایره اشاره می کنیم: 1- مرکز و شعاع 2- مرکز و قطر 3- دو نقطه 4- سه نقطه

1-1      در این روش یعنی روش مرکز و شعاع با مشخص کردن مرکز دایره با ماوس یا وارد کردن مشخصات و مختصات آن و مشخص کردن اندازه شعاع، که با ماوس نیز امکان پذیر است، می توانید دایره را رسم کنید، مثلاً برای رسم دایره ای به مرکز (5 و 15) و شعاع 5 می توانید به یکی از صورتهای زیر عمل کنید:

پانل Draw: روی آیکن

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه پنجم

در پانل Draw کلیک کنید و به پیام ظاهر شده در خط فرمان به صورت زیر پاسخ دهید:

مختصات مرکز دایره را وارد کنید:

circle specity center point …… : 15 , 5

اندازه شعاع را وارد کنید:

specity radius of circle or [Diumeter]: 5

به روش خط فرمان:

دستور circle را اجرا کنید:

Command:c

مختصات مرکز دایره را وارد کنید:

circle specity center point for circle :15 , 5

اندازه شعاع را وارد کنید:

Specity radius of circle or : 5

1-2      مرکز و قطر

گاهی اوقات در نقشه، اندازه قطر دایره درج شده است بنابراین برای اینکه احتیاج به محاسبه شعاع نداشته باشیم، مخصوصاً زمانی که مقدار آن عددی اعشاری باشد، از ورش مرکز و قطر استفاده می کنیم.

مثلاً برای رسم دایره ای به مرکز دلخواه با قطر 906/20 کافی است به یکی از روش های زیر عمل کنید:

پانل Draw: روی آیکن    نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه پنجم

در پانل Draw کلیک کنید و به پیامهای ظاهر شده در خط فرمان به صورت زیر پاسخ دهید:

برای تعیین محل مرکز دایره، در یک نقطه کلیک کنید:

circle specity center point for circle

اندازه قطر را وارد کنید:

specity radius of circle or [Diumeter]: 20.906

خط فرمان : دستور circle را اجرا کنید:

Command:c

در یک نقطه کلیک کنید تا مرکز دایره مشخص شود:

specity center point for circle

با تایپ حرف 5 مشخص کنید که می خواهید اندازه قطر را وارد کنید:

specity radius of circle or [Diumeter]:d

specity diumeter of circle :20.906

در جلسه بعد به دو روش دیگر رسم دایره می پردازیم

مطالب مرتبط

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه اول

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه دوم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه سوم

نقشه کشی سازه های ماکارونی، جلسه چهارم

بخش پروژهای دانش آموزی تبیان، تهیه: میثم رفیعی

تنظیم: منا جاسبی