تبیان، دستیار زندگی
یك هنرمند با استفاده از قطعات ماشین‌های فرسوده، آثار هنری غول‌پیکری به شكل گاو خلق کرده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری: ماشین‌های گاوی

یك هنرمند با استفاده از قطعات ماشین‌های فرسوده، آثار هنری غول‌پیکری به شكل گاو خلق کرده است.

ماشین‌های گاوی
ماشین‌های گاوی
ماشین‌های گاوی
ماشین‌های گاوی
ماشین‌های گاوی
ماشین‌های گاوی
ماشین‌های گاوی
ماشین‌های گاوی


باشگاه كاربران تبیان ـ ارسالی از: 309mzd