تبیان، دستیار زندگی
نویی و دنیزلی در صدر برترین ها قرار گرفتند 55 درصد از خبرگان و كارشناسان فوتبال، شركت كننده در نشست هم اندیشی فوتبال به سرمربیگری امیر قله نویی در تیم ملی فوتبال رای دادند. به گزارش سایت خبری سازمان تربیت بدنی در این نشست ك...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در انتخاب مربیان و كارشناسان فوتبال ایران؛

قلعه نویی و دنیزلی در صدر برترین ها قرار گرفتند


55 درصد از خبرگان و كارشناسان فوتبال، شركت كننده در نشست هم اندیشی فوتبال به سرمربیگری امیر قله نویی در تیم ملی فوتبال رای دادند.

به گزارش سایت خبری سازمان تربیت بدنی در این نشست كه شنبه صبح و با شركت مدیران باشگاههای فوتبال كشور، مربیان و كارشناسان این رشته در محل آكادمی المپیك برگزار شد، از سوی فدراسیون فوتبال دو فرم نظر سنجی جهت انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال در اختیار حضار قرار گرفت تا مسوولان ورزش كشور كه به خرد جمعی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های فوتبال تاكید كرده اند، براساس نتایج این نظر سنجی ها امیر قلعه نویی را از بین گزیده های داخلی به سرمربیگری تیم ملی فوتبال انتخاب كردند.

این گزارش حاكیست از مجموع 70 پرسشنامه توزیع شده، 47 پرسشنامه پاسخ داده شده است كه 67 درصد شركت كنندگان را شامل می شود.

در نظر سنجی انجام شده اكثریت شركت كنندگان سرمربی داخلی را برای دوره كوتاه مدت و سرمربی خارجی را برای دوره بلند مدت پیشنهاد نموده اند.

از بین مربیان ایرانی پیشنهاد شده امیر قلعه نویی و مجید جلالی با 55 درصد آراء قرار گرفته اند و بعد از این دو محمد مایلی كهن و دكتر بیژن ذوالفقار نسب، 40 درصد آراء را به خود اختصاص داده اند.

از بین مربیان خارجی پیشنهاد شده هم مصطفی دنیزلی ترك كه پیش از این در تیم پاس تهران انجام وظیفه كرده با 75 درصد آرا، درصدر انتخاب مربیان وكارشناسان فوتبال داخلی ایستاده است .

بعد از دنیزلی، برونو متسوی فرانسوی با 20 درصد رای قرار دارد. رودگولیت هلندی نیز 4 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.

تحلیل و جمع بندی نظر سنجی انجام شده در ذیل جهت آگاهی تقدیم می شود: در مجموع 70 پرسشنامه توزیع شده 47 پرسشنامه پاسخ داده شده است كه 67 درصد شركت كنندگان را شامل می شود.

در سه پرسشنامه پاسخ دهندگان از اظهارنظر خودداری و در چهار پرسشنامه بدون ذكر اسامی انتخاب مربی دائمی مورد تاكید قرار گرفته است.

در 40 پرسشنامه دیگر شركت كنندگان اسامی مربیان مورد نظر خود را ذكر كرده اند .

اسامی مربیان خارجی به ترتیب تعداد پاسخ ها عبارت بودند از:

مصطفی دنیزلی با 75 درصد رای طرفداران مربی خارجی و 40 درصد كل پاسخ دهندگان

برونومتسوی با 20 درصد رای طرفداران مربی خارجی و 9 درصد كل پاسخ دهندگان

رود گولیت با 4 درصد رای طرفداران مربی خارجی و 40 درصد كل پاسخ دهندگان

و بقیه اسامی با درصدهای پایین قید شده اند .

و اما در بخش مربیان داخلی :

1- مجید جلالی و امیر قلعه نویی با 55 درصد رای طرفداران مربی داخلی و 26 درصد كل پاسخ دهندگان

2- محمد مایلی كهن و دكتر بیژن ذوالفقار نسب با 40 درصد رای طرفداران مربی داخلی و 5/19 درصد كل پاسخ دهندگان

3- بقیه مربیان از جمله فیروز كریمی ، جلال طالبی ، مناجاتی و ….. با رای پایین هر كدام حدود 2 درصد

1 نكات قابل توجه:

* اكثریت پاسخ دهندگان (80درصد) در انتخاب مربی موقت به حضور مربیان داخلی معتقد بوده اند .

* در پاسخ به سئوال مربی دائمی ، اكثریت (66درصد) معتقد به حضور مربی خارجی هستند .

*72 درصد شركت كنندگان زمان فعالیت مربی را 4 سال و 19 درصد آن را دوسال ذكر كرده اند .70 درصد نیز دوره 4 ساله را فاصله بین دو دوره مسابقات جام جهانی اعلام كرده اند .

در حالیكه طرفداران دوره دو ساله 5 (5/12 درصد ) فاصله بین یكدوره جام جهانی تا جام ملتهای آسیا را مطلوب خوانده اند .

*31 درصد افراد در مورد تركیب مربیان تیم ملی به حضور سرمربی داخلی و همین تعداد نیز به حضور سرمربی خارجی رای داده اند .

*81 درصد شركت كنندگان ارائه اهداف و استراتژی بلند مدت مربی و تدوین برنامه های عملیاتی كوتاه مدت را ضروری دانسته اند .

* 5/56 درصد در مقطع كنونی انتخاب سرمربی موقت را قبول داشته و 5/38 درصد به انتخاب سرمربی دائمی رای داده اند .

* 6/56 درصد شركت كنندگان در صورت انتخاب مربی خارجی مربیان اروپای غربی و 27 درصد آنها مربیان آمریكای جنوبی را مفید خوانده اند.