تبیان، دستیار زندگی
اتخاذ قانون جدید AFC این اجازه را به تیم های اول تا سوم جام ملت های 2007 می دهد تا در دوره بعدی هم حاضر شوند. به گزارش سایت AFC؛ در جلسه كمیته مسابقات AFC انتخاب تیم ها برای دور نهایی رقابت های جام ملت های سال 2011 تغییر كر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صعود مستقیم سه تیم اول جام ملت های 2007 به دوره بعدی


اتخاذ قانون جدید AFC این اجازه را به تیم های اول تا سوم جام ملت های 2007 می دهد تا در دوره بعدی هم حاضر شوند.

به گزارش سایت AFC؛ در جلسه كمیته مسابقات AFC انتخاب تیم ها برای دور نهایی رقابت های جام ملت های سال 2011 تغییر كرد.

بر این اساس، تیم های اول تا سوم جام ملت های سال 2007 و میزبان رقابت های سال 2011 بدون حضور در مرحله مقدماتی به طور اتوماتیك وارد مرحله نهایی حاضر خواهند بود.

پیش از این تنها تیم ملی كشور میزبان از حضور در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا معاف بود.