تبیان، دستیار زندگی
دراین قسمت برآنیم تا با یک سری آزمایش های جذاب و ساده برای دانش آموزان، آن ها را با دنیای علم و دانش آشنا کنیم. این سری از آزمایش ها برای دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسب می باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حقه  بطری

دراین قسمت برآنیم تا با یک سری آزمایش های جذاب و ساده برای دانش آموزان، آن ها را با دنیای علم و دانش آشنا کنیم.

این سری از آزمایش ها برای دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسب می باشد.

آزمایش 20 : حقه بطری

حقه  بطری

وسایل مورد نیاز:
  • میخ
  • چکش
  • قوطی با درب مانند عکس بالا
  • آب
حقه  بطری

دستور کار:

1-   با استفاده از میخ و چکش یک سوراخ پایین قوطی ایجاد کنید.
2-   قوطی را با آب پر کنید.
3-   در آن را به سرعت ببندید.
4-   مشاهدات خود را یادداشت کنید.
5-   سپس در قوطی را بازکنید.

نتیجه:

تا زمانی که در قوطی بسته است آب از سوراخ خارج نمی شود اما به محض این که در قوطی را برمی دارید از سوراخ آب خارج می شود.

تا زمانی که در قوطی باز شود، هوا محکم تر از آب که به پایین فشار می آورد، به بالا فشار می آورد.

پس آب از سوراخ خارج نمی شود.

اما زمانی که در قوطی باز شود فشار هوا به اضافه فشار آب از سمت بالا باعث خروج آب از سوراخ می شود. 


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: یگانه داودی