تبیان، دستیار زندگی
دراین قسمت برآنیم تا با یک سری آزمایش های جذاب و ساده برای دانش آموزان، آن ها را با دنیای علم و دانش آشنا کنیم. این سری از آزمایش ها برای دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسب می باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 هوای گرم سنگین تر است یا هوای سرد؟

دراین قسمت برآنیم تا با یک سری آزمایش های جذاب و ساده برای دانش آموزان، آن ها را با دنیای علم و دانش آشنا کنیم.

این سری از آزمایش ها برای دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسب می باشد.

آزمایش19 : کدام سنگین تر است؟ هوای گرم یا هوای سرد؟

هوای گرم سنگین تر است یا هوای سرد؟

وسایل مورد نیاز:هوای گرم سنگین تر است یا هوای سرد؟هوای گرم سنگین تر است یا هوای سرد؟
*شیشه شیر بچه

*تراز

*قوطی
*ماسه یا برنج
*شمع
هوای گرم سنگین تر است یا هوای سرد؟

دستور کار:

1-   شیشه شیر را در یک طرف و قوطی را در طرف دیگر تراز قرار دهید.
2-   در صورت نیاز مقداری ماسه یا برنج در قوطی بریزید تا تراز متعادل شود.
3-   شعله شمع را به مدت یک دقیقه ریز شیشه شیر نگه دارید.
4-   شمع را دور کنید.
5-   با برداشتن ماسه یا برنج در قوطی مجدد تراز را متعادل کنید.

نتیجه:

مشاهده می کنید که وقتی با شمع شیشه شیر را گرم کردید، تعادل تراز به هم خورد و شیشه شیر به طرف بالا رفت و برای این که تعادل را حفظ کنید، مجبور شدید برنج یا ماسه را از قوطی خارج کنید.

پس نتیجه می گیریم وزن هوای گرم سبکتر از هوای سرد است.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: یگانه داودی