تبیان، دستیار زندگی
دراین قسمت برآنیم تا با یک سری آزمایش های جذاب و ساده برای دانش آموزان، آن ها را با دنیای علم و دانش آشنا کنیم. این سری از آزمایش ها برای دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسب می باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رنگین کمان بسازید...

دراین قسمت برآنیم تا با یک سری آزمایش های جذاب و ساده برای دانش آموزان، آن ها را با دنیای علم و دانش آشنا کنیم.

این سری از آزمایش ها برای دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسب می باشد.

آزمایش 12 : خودتان رنگین کمان بسازید.

رنگین کمان بسازید...

با کمک وسایل بسیار ساده در خانه رنگین کمان بسازید و لذت ببرید.

وسایل مورد نیاز:

  • یک لیوان آب (سه چهارم لیوان را آب بریزید.)
  • کاغذ سفید
  • یک روز آفتابی

دستور کار:

1- لیوان آب و کاغذ را جایی از خانه ببرید که آفتاب باشد. (پشت پنجره مناسب است.)
2- لیوان آب را بالای کاغذ نگه دارید.
3- بگذارید نور خورشید از لیوان عبور کند.
4-  مشاهده می کنید که وقتی نور خورشیداز لیوان عبور کرد روی کاغذ یک رنگین کمان پدیدار شد. 
5-  سعی کنید لیوان را در زاویه ها و فاصله های مختلف از کاغذ قرار دهید. ببینید آیا تغییری در رنگین کمان به وجود می آید؟
رنگین کمان بسازید...

نتیجه:

شما حتماً رنگین کمان را در فواره های آبی یا در آبشارها و... دیده اید.

وقتی نور خورشید از قطرات باران یا قطره های آب عبور می کند می شکند و رنگین کمان به وجود می آید.

دقیقاً در آزمایش فوق زمانی که نور خورشید از لیوان پراب عبور می کند شکسته شده و رنگ هایی نظیر قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی ونیلی و بنفش و . . . به وجود می آید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: یگانه داودی