تبیان، دستیار زندگی
دراین قسمت برآنیم تا با یک سری آزمایش های جذاب و ساده برای دانش آموزان، آن ها را با دنیای علم و دانش آشنا کنیم. این سری از آزمایش ها برای دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسب می باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گردباد بسازید...

دراین قسمت برآنیم تا با یک سری آزمایش های جذاب و ساده برای دانش آموزان، آن ها را با دنیای علم و دانش آشنا کنیم.

این سری از آزمایش ها برای دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسب می باشد.

آزمایش 9 :داخل بطری گردباد بسازید.

گردباد بسازید

با استفاده از این آزمایش یک گردباد کوچک را از نزدیک ببینید.

وسایل مورد نیاز:

  • آب
  • بطری دردار پلاستیکی
  • منبع روشنایی
  • مایع ظرفشویی

دستور کار:

1-  سه چهارم بطری را از آب پر کنید.
2-  چند قطره مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید.
3-  مقداری نور باریک به بطری بتابانید.(باعث می شود که راحت تر ببینید.)
4-  در بطری را محکم ببندید.
5- بطری را وارونه کنید و از سر آن بگیرید. به سرعت برای چند ثانیه بطری را به صورت دوار بچرخانید. داخل بطری را نگاه کنید.
یک گردباد کوچک داخل بطری در آب پدیدار شده است...

البته باید چند بار این کار را انجام دهید تا مهارت پیدا کنید.

گردباد بسازید

نتیجه:
چرخاندن بطری به صورت دوار یک گردآب شبیه گردباد را به وجود می آورد.
آب به سرعت اطراف مرکز گردآب که به سبب نیروی جاذبه مرکز(یک نیروی داخلی که یک شی یا سیال مقل آب را به طرف مرکز مسیر دایره ای شکلش هدایت می کند.) به وجود آمده است چرخانده می شود.

گرداب ها در طبیعت شامل گردبادها، طوفان ها و گردباد دریایی است.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: یگانه داودی