تبیان، دستیار زندگی
دراین قسمت برآنیم تا با یک سری آزمایش های جذاب و ساده برای دانش آموزان، آن ها را با دنیای علم و دانش آشنا کنیم. این سری از آزمایش ها برای دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسب می باشد.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الکتریسیته ساکن

دراین قسمت برآنیم تا با یک سری آزمایش های جذاب و ساده برای دانش آموزان، آن ها را با دنیای علم و دانش آشنا کنیم.

این سری از آزمایش ها برای دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسب می باشد.

آزمایش 10 : الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن

این آزمایش شما را با بارهای مثبت و منفی آشنا می کند.

وسایل مورد نیاز:

  • دو عدد بادکنک باد شده
  • موی سر
  • قوطی آلومینیومی
  • پارچه پشمی

دستور کار:

1- دو بادکنک را یکی یکی به پارچه پشمی بمالید. سپس سعی کنید آن دو بادکنک را به هم نزدیک کنید. آیا آن ها می خواهند به هم نزدیک شوند یا یکدیگر را دفع می کنند؟
2- یکی از بادکنک ها را به موی سرتان بمالید.
3- یک قوطی آلومینیومی را روی میز بگذارید. بعد از این که بادکنک را روی موی سرتان مالیدید، بادکنک را نزدیک قوطی قرار دهید و مشاهده می کنید که بادکنک به طرف قوطی می رود.

الکتریسیته ساکن

نتیجه:

مالیدن بادکنک ها به پارچه پشمی یا موی سر الکتریسیته ساکن به وجود می آورد.

این کار باعث می شود که بارهای منفی (الکترون) پارچه یا مو به بادکنک منتقل شود و بادکنک ها دارای بار منفی می شوند.

بارهای مخالف یکدیگر را جذب می کنند الکتریسیته ساکنو بارهای موافق یکدیگر را دفع می کنند.   الکتریسیته ساکن

در ابتدا چون هر دو بادکنک دارای بار منفی هستند یکدیگر را دفع می کنند.

در آزمایش قوطی آلومینیومی که حاوی بارهای مثبت است بادکنک دارای بار منفی را جذب می کند.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: یگانه داودی