تبیان، دستیار زندگی
بازی تیم های ملی فوتبال ایران - مکزیک در هجدهمین دوره مسابقات جام جهانی با 93 درصد بیشترین میزان بیننده و بازی توگو - کره جنوبی با 57 درصد کمترین میزان بیننده را در ایران داشته است. این نظرسنجی اینترنتی ازمردم درباره پخش ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایران - مکزیک ؛ پربیننده ترین بازی در کشور


بازی تیم های ملی فوتبال ایران - مکزیک در هجدهمین دوره مسابقات جام جهانی با 93 درصد بیشترین میزان بیننده و بازی توگو - کره جنوبی با 57 درصد کمترین میزان بیننده را در ایران داشته است.

این نظرسنجی اینترنتی ازمردم درباره پخش بازیهای جام جهانی فوتبال توسط مرکز تحقیقات صدا و سیما صورت گرفت که 1104 نفر به عنوان نمونه درآن حضور داشتند.

براین اساس نتایج نشان می دهد 74 درصد پاسخگویان اخبارو اطلاعات مربوط به نتایج بازی های جام جهانی فوتبال را از طریق تلویزیون پیگیری می کنند. اینترنتی ( 5 درصد ) ، ماهواره ( 3درصد) ، مطبوعات( 5/1 درصد )، دوستان و آشنایان ( 1 درصد ) و رادیو( 5/0 درصد) به ترتیب منابع دیگر مورد استفاده پاسخگویان جهت اطلاع از نتایج بازی ها بوده است.

بررسی ها نشان می دهد بازی " ایران - مکزیک" ( 93 درصد) بیشترین میزان بیننده در بین پاسخگویان داشته است و بازیهای " کاستاریکا- آلمان " ( 82 درصد) ، " کراواسی - برزیل " ( 78 درصد ) ، " ساحل عاج - آرژانتین " ( 76 درصد ) و " پرتغال - آنگولا" و " غنا - ایتالیا" ( هر کدام 71 درصد ) از این لحاظ در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. همچنین بازی " توگو - کره جنوبی " ( 57 درصد )کمترین میزان بیننده را داشته است.

نتایج نشان می دهد 5/65 درصد پاسخگویان درحد " خیلی زیاد و زیاد " و 22 درصد درحد " کم و خیلی کم " علاقه مندند که همزمان با پخش مسابقات فوتبال جام جهانی از کارشناسان فوتبال نیزدعوت شود. 11 درصد نیز با این امر " اصلا " موافق نیستند.

براساس نتایج این نظر سنجی 57 درصد پاسخگویان درحد " خیلی زیاد و زیاد " و 28 درصد درحد " کم و خیلی کم " علاقه مندند که همزمان با پخش مسابقات فوتبال جام جهانی از کارشناسان داوری نیزدعوت شود. 13 درصد نیز " اصلا" با این امر موافق نیستند.

اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که 77 درصد پاسخگویان در حد " خیلی زیاد و زیاد " و 15 درصد درحد " کم و خیلی کم" از پخش بازی های جام جهانی فوتبال آلمان از تلویزیون رضایت دارند. 6 درصد نیز " اصلا " از پخش این بازی ها ازتلویزیون راضی نیستند.

اطلاعات موجود حاکی از آن است که 35 درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی اینترنتی ساکن تهران بوده اند و 65 درصد در سایرشهرها و یا مناطق ایران سکونت دارند.