تبیان، دستیار زندگی
یک نانومتر معادل طول تعدادی از اتم‌ها است که با طول یکسان در یک ردیف و در کنار هم قرار گرفته اند. فناوری نانو، شاخه ای از فناوری است که شامل مشاهده، دستکاری و کنترل ماده در مقیاس نانو است و تا نیمه قرن 21 پیشرفت‌های زیادی در این حوزه انجام گرفته است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقویم توسعه فناوری نانو


یک نانومتر معادل طول تعدادی از اتم‌ها است که با طول یکسان در یک ردیف و در کنار هم قرار گرفته اند. فناوری نانو، شاخه ای از فناوری است که شامل مشاهده، دستکاری و کنترل ماده در مقیاس نانو است و تا نیمه قرن 21 پیشرفت‌های زیادی در این حوزه انجام گرفته است.

تقویم توسعه فناوری نانو

فناوری نانو منجر به پیشرفت‌هایی در زمینه تلفن همراه و دیگر فناوری‌های اطلاعات و فناوری زیستی از قبیل مهندسی ژنتیک مهندسی ژنتیک شده است.کشف‌های علمی که منجر به ظهور این فناوری‌ها شده است، به وسیله‌ی چه کسانی و در چه زمانی انجام شده است؟چه کسی در پیشرفت‌های بعدی حاصل شده در این فناوری‌ها دخیل بوده است و در آینده چه پیشرفت‌هایی حاصل خواهد شد؟

جدول تقویمی حاضر با کمک تعدادی از دانشمندان و کارشناسان فنی، با فرمت یکسان به طوری تهیه شده است که هر خواننده ای می‌تواند تاریخچه فناوری نانو را به سادگی درک نماید.

1910    1911    پدیده ابر رسانایی به وسیله‌ی Onnes کشف شد. برنده ی جایزه نوبل

1920    1925    اساس ترانزیستورهای اثر میدان برای اولین بار پیشنهاد شد.

1928    اساس میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک برای اولین بار پیشنهاد شد.

1930    1932    میکروسکوپ الکترونی اختراع شد. برنده جایزه نوبل

1935    فیلم لانگمیر – بلاجت (LB) کشف شد. برنده جایز نوبل

1936    الکترولومینسانس معدنی کشف شد.

1940    1948    ترانزیستور دو قطبی اختراع شد. برنده جایزه نوبل

1949    تحقیقاتی بر روی نانو ذرات روی، به وسیله‌ی روش تفرق اشعه کاتدی انجام شد.

1950    1950    نیمه هادی‌های آلی کشف شد.

1953    ساختار DNA کشف شد. برنده جایزه نوبل

1954    پدیده پیزو – مقاومت نیمه‌هادی‌ها کشف شد.

1954    باتری‌های خورشیدی اختراع شد.

1954    مفهوم میزر (تقویت امواج میکروویو) کشف شد. برنده جایزه نوبل

1957    تئوری BCS معرفی شد. برنده جایزه نوبل

1959    IC (مدارهای مجتمع) اختراع شد. برنده جایزه نوبل

1959    الیاف کربنی پلی اکریلونیتریل اختراع شد.

1959    سخنرانی فاینمن: فضای بسیاری در آن پایین وجود دارد.

1960 1960       سیستم‌های میکرو الکترومکانیکی (MEMS) در کاربردهای واقعی، مانند سنسورهای فشاری و تشدید کننده‌ها، به کار گرفته شد.

تقویم توسعه فناوری نانو

1960    ترانزیستور نیمه‌هادی اکسید فلزی (MOS) ساخته شد.

1960    نوسانات لیزری به طور موفقیت آمیزی به انجام رسید.

1960    غشای استات سلولز نامتقارن برای کاربردهای اسمز معکوس اختراع شد.

1962    مدارهای مجتمع به کار گرفته شده از CdSTFT ساخته شد.

1962    پدیده Kubo پیشنهاد شد.

1962    پروتئین فلئورسانس سبز (GFP) کشف شد. برنده جایزه نوبل

1962    دیود نشر نوری اختراع شد.

1963    نیمه هادی‌های تکمیلی اکسید فلزی اختراع شد.

1963    آستانه پایین لیزر با به کارگیری اتصال ناهمگون نیمه‌هادی پیشنهاد شد. برنده جایزه نوبل

1964    پدیده Kondo پیشنهاد شد.

1965    قانون مور (Moore) معرفی شد.

1967    حافظه دستیابی مستقیم پویا (DRAM) اختراع شد.

1967    اثرهای تاجی شکل اختراع شد. برنده جایزه نوبل

1968    پدیده سوئیچ کالکوژنید الکتریکی و پدیده حافظه کشف شد.

1969    کاتالیزور نوری کشف شد.

1970    1970    مفهوم ابر شبکه‌های نیمه‌هادی پیشنهاد شد.

1970    تجهیزات با کوپل بار الکتریکی (CCD) اختراع شد.

1970    لیزر نیمه‌هادی پیوسته (CCD) اختراع شد. برنده جایزه نوبل

1970    ساختار مولکول فولرین پیش بینی شد.

1971    حافظه تغییر فاز اختراع شد.

1971    واحد پردازش میکرو (MPU) اختراع شد.

1972    دیود نوری آمورف با ساختار ناهمگون از طریق فرآیند از بالا به پایین ساخته شد.

1972    لیزرهای DFB پیشنهاد شد.

تقویم توسعه فناوری نانو

1974    لیزر با مد تثبیت شده توسعه داده شد.

1974    مفهوم فناوری نانو پیشنهاد شد.

1974    حالت‌های کوانتومی گاز الکترونی دو بعدی آنالیز شد.

1974    تئوری مقیاس بندی (اشل) دنارد (Dennard) پیشنهاد شد.

1975    اتصال p-n سیلیکونی آمورف ساخته شد.

1976    تشکیل نانو الیاف کربنی مشاهده شد.

1976    ثبت مغناطیسی عمودی (PMR) پیشنهاد شد.

1976    سلول‌های خورشیدی سیلیکونی آمورف پیشنهاد شد.

1977    لیپیدهای دو لایه مصنوعی ساخته شد.

1977    پلیمرهای رسانای ذاتی کشف شد. برنده جایزه نوبل

1979    ترانزیستورهای لایه نازک سیلیکونی آمورف (TFT) پیشنهاد شد.

1979    ترانزیستورهای لایه نازک پلی سیلیکون دما پایین اختراع شد.

1979    ماشین‌های مولکولی مصنوعی ساخته شد.

1979    لیزر نشر سطحی اختراع شد.

1979    میکرو TAS (µ TAS) اختراع شد.

1980    1980    پروژه باتری‌های خورشیدی فیلم نازک آمورف شروع شد.

1980    فیلم‌های نازک مورد استفاده برای ساخت الکترولومینسانس آلی پیشنهاد شد.

1980    پدیده هال (hall) کوانتومی پیشنهاد شد. برنده جایزه نوبل

1981    پروژه ذرات بسیار ریز هایاشی (Hayashi) (1986- 1981) شروع شد.

1981    زیست مولکول منفرد اندازه گیری شد.

تقویم توسعه فناوری نانو

1982    نقاط کوانتومی پیشنهاد شد.

1982    میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) اختراع شد.

1982    مغناطیس نئودیمیم (Nd) اختراع شد.

1983    دندریمر اختراع شد.

1983    تک لایه‌ای خودمونتاژی تیوآلکان تهیه شدند.

1983    توالی سنج اتوماتیک DNA پیشنهاد شد.

1984    میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک با دیافراگم میکروبی در محدوده نور مرئی توسعه داده شد.

1984    آزمایشات الکترومغناطیسی بر روی کلاسترهای فلزی در باریکه‌ها انجام شد.

1984    حافظه فلش اختراع شد.

1984    فوتولومینسانس مرئی کشف شده در سیلیکون متخلخل کشف شد.

1985    فولرین کشف شد. برنده جایزه نوبل

1986    پدیده آهارانوف – بوهم (Aharonov –Bohm) اثبات شد.

1986    میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) اختراع شد.

1986    ابر رساناهای دما بالا کشف شد. برنده جایزه نوبل

1986    دستکاری اتم‌ها در فضای سه بعدی نشان داده شد.

1986    ترانزیستورهای لایه نازک الی پیشنهاد شد.

1986    پدیده افزایش نفوذپذیری و بازداری کشف شد. برنده جایزه نوبل

1986    موتور در کسلر (Drexler) معرفی شد.

1987    عملکرد کاتالیزوری جدید نانوذرات طلا کشف شد.

1987    سوپررساناهای دما بالای نوع Y کشف شد.

1987    انتقال ژن‌های حاوی لیپوزوم های کاتیونی گزارش شد.

تقویم توسعه فناوری نانو

1988    ابررساناهای از نوع بیسموت کشف شد.

1988    پدیده مقاومت مغناطیسی قوی کشف شد. برنده جایزه نوبل

1989    پروژه Aono Atomcraft شروع شد.

1990    1990    تصحیح انحراف میکروسکوپ الکترونی انجام شد.

1990    درمان هدف سرطانی با به کارگیری داروهای پلیمری میسلی ضدسرطان توسعه داده شد.

1990    کنترل اتمی با به کارگیری میکروسکوپ تونلی روبشی انجام شد.

1990    پنهان کردن لیپوزوم های ایزوله شده انجام شد.

1991    فیلم‌های چند لایه از طریق فرآیند خودمونتاژی تشکیل شد.

1991    توالی سنج DNA با سرعت بالا توسعه داده شد.

1991    سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ دانه پیشنهاد شد.

1991    نانو لوله های کربنی کشف شد.

1992    کلاستر جدید فلز – کربن از نوع Ti8C12 کشف شد.

1992    تجهیزات نانویی جهت آنالیز DNA توسعه داده شد.

1992    میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک بدون دیافراگم اختراع شد.

تقویم توسعه فناوری نانو

1994    مقاومت‌های مغناطیسی بسیار بزرگ کشف شد.

1995    پدیده مقاومت مغناطیسی تونلی معرفی شد.

1995    نقش پذیری در مقیاس نانو برای اولین بار پیشنهاد شد.

1996    نانو صفحه سنتز شد.

1996    توالی سنجی SNA با روش حفره‌های نانویی به انجام رسید.

2001    ابررساناهای از نوع منیزیم دی بوراید MgB2 کشف شد.

2001    فناوری تولید پلیمر نانو آلیاژی اختراع شد.

2004    گرافن به طور موفقیت آمیز، ایزوله شد. برنده جایزه نوبل

2008    ابررساناهای لایه‌ای بر پایه آهن کشف شد.

بخش دانش وزندگی تبیان

منبع: ماهنامه فناوری نانو