تبیان، دستیار زندگی
آنان کسانی اند که گفتار[ خدا] علیه ایشان همراه با امت هایی از جنیان و آدمیان که پیش از آنان روزگار به سر بردند به حقیقت پیوست بی گمان آنان زیانکار بودند و برای هر یک در [نتیجه] آنچه انجام داده اند، درجاتی است و تا [ خدا پاداش] اعمالش را تمام بدهد و آنان م
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ابزار شناخت جنیان


آنان کسانی اند که گفتار[ خدا] علیه ایشان همراه با امت هایی از جنیان و آدمیان که پیش از آنان روزگار به سر بردند به حقیقت پیوست بی گمان آنان زیانکار بودند و برای هر یک در [نتیجه] آنچه انجام داده اند، درجاتی است و تا [ خدا پاداش] اعمالش را تمام بدهد و آنان مورد ستم نخواهند گرفت.


جن

1. چشم و قلب

جنیان، دارای ابزار بینایی؛ جنیان، دارای قلب برای فهمیدن

« و لقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون؛ (1) و در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم [چرا که] دل هایی دارند که با آن [حقایق را ] دریافت نمی کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی بینند و گوش هایی دارند که با آنها نمی شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند [ آری] آنها همان غافل ماندگانند.»

2. گوش

جنیان، دارای گوش و حس شنوایی

« و اذا صرفنا الیک نقرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین؛ (2)

و چون تنی چند از جن را به سوی تو روانه کردیم که قرآن را بشنوند پس چون بر آن حاضر شدند[به یکدیگر] گفتند گوش فرا دهید و چون به انجام رسید هشدار دهنده به سوی قوم خود بازگشتند.»

« قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم؛ (3)

و در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم [چرا که] دل هایی دارند که با آن [حقایق را ] دریافت نمی کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی بینند و گوش هایی دارند که با آنها نمی شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند [ آری] آنها همان غافل ماندگانند

گفتند ای قوم ما، ما کتابی را شنیدیم که بعداز موسی نازل شده [ و ] تصدیق کننده [ کتاب های] پیش از خود است و به سوی حق و به سوی راهی راست راهبری می کند.»

« و انا لما سمعنا الهدی آمنا به فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا و لا رهقا؛ (4)

و ما چون هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم پس کسی که به پروردگار خود ایمان آورد از کمی [ پاداش] و سختی بیم ندارد.»

قابلیت جنیان(شیاطین) برای ظهور و دیده شدن

« واتبعوا ما تتلوا شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم و لا ینفعهم و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخره من خلاق و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون؛ (5)

جن

و آنچه را که شیطان [صفت] ها در سلطنت سلیمان خوانده [و درس گرفته] بودند، پیروی کردند و سلیمان کفر نورزید؛ لیکن آن شیطان [صفت] ها به کفر گراییدند که به مردم سحر می آموزند و [نیز از] آنچه بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود[ پیروی کردند] با اینکه آن دو [فرشته] هیچ کس را تعلیم [سحر] نمی کردند، مگر آنکه [قبلا به او] می گفتند ما [وسیله] آزمایش [ برای شما] هستیم، پس زنهار کافر نشوی و[لی] آنها از آن دو [فرشته] چیزهایی می آموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند هر چند بدون فرمان خدا نمی توانستند به وسیله آن به احدی زیان برسانند و [ خلاصه] چیزی می آموختند که برایشان زیان داشت و سودی بدیشان نمی رسانید و قطعاً [یهودیان] دریافته بودند که هر کس خریدار این [متاع] باشد، در آخرت بهره ای ندارد وه که چه بد بود آنچه به جان خریدند، اگر می دانستند.»

فرار از قلمرو قدرت خدا، غیر ممکن برای جنیان

« یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات و الارض فانفذوا لاتنفذون الا بسلطان؛(6)

ای گروه جنیان و انسیان اگر می توانید از کرانه های آسمانها و زمین به بیرون رخنه کیند پس رخنه کنید [ولی] جز با [ به دست آوردن] تسلطی رخنه نمی کنید. »

آنان کسانی اند که گفتار[ خدا] علیه ایشان همراه با امت هایی از جنیان و آدمیان که پیش از آنان روزگار به سر بردند به حقیقت پیوست بی گمان آنان زیانکار بودند و برای هر یک در [نتیجه] آنچه انجام داده اند، درجاتی است و تا [ خدا پاداش] اعمالش را تمام بدهد و آنان مورد ستم نخواهند گرفت

اعمال جنیان

جنیان، دارای اعمالی خوب و بد و دریافت کننده پاداش و کیفر آنها

«و یوم یحشرهم جمیعاً یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم خالدین فیها الا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم* و لکل درجات مما عملوا و ما ربک بغافل عما یعملون؛ (7)

و [یادکن] روزی را که همه آنان را گرد می آورد [ و می فرماید] ای گروه جنیان از آدمیان [ پیروان] فراوان یافتید و هواخواهان آنها از [ نوع] انسان می گویند پروردگارا برخی از ما از برخی دیگر بهره برداری کرد و به پایانی که برای ما معین کردی رسیدیم [ خدا] می فرماید جایگاه شما آتش است در آن ماندگار خواهید بود مگر آنچه را خدا بخواهد [ که خود تخفیف دهد] آری پروردگار تو حکیم داناست و برای هر یک [ از این دو گروه] از آنچه انجام داده اند[ در جزا] مراتبی خواهد بود و پروردگارت از آنچه می کنند غافل نیست.»

« اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن و الانس انهم کانوا خاسرین* و لکل درجات مما عملوا و لیوفیهم اعمالهم و هم لا یظلمون؛(8)

آنان کسانی اند که گفتار[ خدا] علیه ایشان همراه با امت هایی از جنیان و آدمیان که پیش از آنان روزگار به سر بردند به حقیقت پیوست بی گمان آنان زیانکار بودند و برای هر یک در [نتیجه] آنچه انجام داده اند، درجاتی است و تا [ خدا پاداش] اعمالش را تمام بدهد و آنان مورد ستم نخواهند گرفت.»

« و انّا منا الصالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قددا؛ (9)

و از میان ما برخی درستکارند و برخی غیر آن و ما فرقه هایی گوناگونیم.»

پی نوشت ها :

1. سوره اعراف (7)، آیه 179.

2.سوره احقاف(46)، آیه 29.

3. همان، آیه 30.

4.سوره جن(72)، آیه 13.

5. سوره بقره(2)، آیه 102.

6. سوره الرحمن(55)، آیه 33.

7. سوره انعام(6)، آیه 128و132.

8. سوره احقاف(46)، آیات 18و19.

9. سوره جن(72)، آیه 11.

بخش قرآن تبیان


منبع :

سایت اندیشه قم