تبیان، دستیار زندگی
چی بود؟ چی بود؟ رعد بود ترق ترق ترقه فشفشه های شهاب هزار هزار جرقه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولد ماه

تولد ماه

چی بود؟ چی بود؟ رعد بود

ترق ترق ترقه

فشفشه های شهاب

هزار هزار جرقه

برق زد آسمان باز

گرفت یک نفر عکس

عکس کی بود که افتاد

تو آب حوض برعکس

ماه قشنگ در حوض

شکل شکل خودش بود

می خندید و می خندید

جشن تولدش بود

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع:سروش خردسالان

مطالب مرتبط:

آی دندونم وای دندونم

مگس مزاحم

یه دختر و یه ساعت

مورچه و دوستش

مامانم می گفت

ماه قشنگ آسمون

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.