تبیان، دستیار زندگی
ما قضاوت را به شما می سپاریم. با دیدن این عکس چه چیزی را در ذهن تداعی می کنید؟ آیا بهتر نیست به دور و برمان دقیق تر نگاه کنیم تا فرهنگ های مهجور را زنده کنیم؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جمله مناسب این عکس چیست؟

24 آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی نام گزارده شده است . همه ما بار ها و بارها از محاسن و مزایای کتاب خوانی گفته  وشنیده ایم .
و حتی بارها خواسته ایم تا در جامعه فرهنگ آن را بگسترانیم و به فرزندانمان علاقه به کتاب را بیاموزیم . چقدر موفق شده ایم؟
قضاوت را به شما می سپاریم. با دیدن این عکس چه چیزی را در ذهن تداعی می کنید؟ آیا بهتر نیست به دور و برمان دقیق تر نگاه کنیم تا فرهنگ های مهجور را زنده کنیم؟

فرهنگ کتابخوانی
« برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید »

     ****************************************     

        ************************************       

           *********************************         

                ****************************             

                     ***********************                  

منتظر نظرات فرهنگ ساز شما هستیم.

بخش کتاب و کتابخوانی  تبیان