تبیان، دستیار زندگی
اگر شخصی بخواهد عضوی از اعضای بدنش مانند کلیه را به دیگری بفروشد یا هدیه کند یا وصیت کند پس از فوت او آن اعضاء را مجانی یا با پول برداشته و به دیگر ی بدهند چه صورت دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم خرید و فروش کلیه

کلیه


امام زمان علیه السلام

«واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله  علیهم »

در حوادثی که پیش می آید، به کسانی مراجعه کنید که حدیث ما را نقل می کنند، بدرستیکه آنها حجت من برشما و من حجت خداوند بر آنها هستم.


سوال: اگر شخصی بخواهد عضوی از اعضای بدنش مانند کلیه را به دیگری بفروشد یا هدیه کند یا وصیت کند پس از فوت او آن اعضاء را مجانی یا با پول برداشته و به دیگر ی بدهند چه صورت دارد؟

حضرت آیة الله خامنه ای:

اگر باید شخص ضرر لازم المراعاتی نداشته باشد به خصوص اگر حفظ جان مسلمانی موقوف بر آن باشد بی اشکال است.

حضرت آیة الله صافی گلپایگانی:

فروش و هدیه کلیه از طرف شخص زنده به دیگری جایز نیست و وصیت او هم اعتبار ندارد بلی اگر مسلم باشد که حفظ حیات شخص معین توقف بر استفاده از کلیه میت دارد بعید نیست که استفاده از آن جایز باشد.

حضرت آیة الله بهجت:

اگر شخصی بخواهد عضوی از اعضای بدن خود مثلا کلیه را به دیگری بدهد و یا وصیت کند که بعد ازمردن خود آن عضو در مقابل پول یا مجانی برداشته  وبه دیگری داده شود، در صورتی که نجات مسلمانی متوقف بر آن عضو باشد یعنی راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد تهیه آن از غیر مسلمان هم ممکن نباشد، اشکالی ندارد(مسئله 24 ملحقات رساله)

اگر حیات مسلمانی منوط به اهداء عضوی مانند یک کلیه باشد و تهیه آن از غیر مسلمان مقدور نباشد و خطر جانی و یا ضرر غیر قابل تحمل برای اهداء کننده نداشته باشد، اهدا مانعی ندارد

حضرت آیة الله مکارم شیرازی:

در صورتی که خطری برای خودش نداشته باشد جایز است.

حضرت آیة الله تبریزی:

اعضای بدن قابل خرید و فروش و هدیه کردن نیست و وصیت مزبور نافذ نیست.

حضرت آیة الله سیستانی:

اگر درحال حیات باشد عضوی که نقص آن ضرر مهمی نداشته باشد ماند یک کلیه بر فرض تشخیص پزشک متخصص می تواند ببخشد یا پولی در قبال آن بگیرد و اما پس از مرگ قطع آن اعضا جایز نیست مگر این که حیات مسامانی بر آن متوقف باشد و اگر وصیت کند نیز بنابر احتیاط نافذ نیست.

حضرت آیة الله فاضل لنکرانی:

اگر حیات مسلمانی منوط به اهداء عضوی مانند یک کلیه باشد و تهیه آن از غیر مسلمان مقدور نباشد و خطر جانی و یا ضرر غیر قابل تحمل برای اهداء کننده نداشته باشد، اهدا مانعی ندارد(جامع المسائل607/1)

کلیه

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: کتاب "مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع"

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.