تبیان، دستیار زندگی
ملاک و معیار تحقق تقلید چیست؟ اگر شخصی نیّت کند که مقلد یکی از مراجع عظام باشد آیا در تحقق تقلید کافی است یا باید به فتوای آن مرجع هم عمل نماید؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ملاک و معیار در تحقق تقلید

نرم‌افزار رساله توضیح المسائل چهارده مرجع
سوال: ملاک و معیار تحقق تقلید چیست؟ اگر شخصی نیّت کند که مقلد یکی از مراجع عظام باشد آیا در تحقق تقلید کافی است یا باید به فتوای آن مرجع هم عمل نماید؟

امام خمینی (ره)

تقلید، عملی است که مستند به فتوای فقیه معینی باشد.

تحریرالوسیله، 1424 ه. ق، ج 1، ص3، م2

آیت الله اراکی (ره)

تقلید، عمل نمودن به دستور مجتهد است یعنی عملش را به استناد فتوای او انجام دهد.

توضیح المسائل، 1376، ص 6 و 5، م2

آیت الله بهجت (ره)

تقلید یعنی طبق فتاوی و نظریات مجتهدی که واجد شرایط است، عمل کند.

توضیح المسائل، 1384، ص7 (مقدمه تقلید)

آیت الله گلپایگانی (ره) تقلید، یاد گرفتن فتوای مجتهد معین است با التزام به عمل به آن و با یاد گرفتن مسایل تقلید محقق می شود، اگرچه عمل هم نکرده باشد

آیت الله تبریزی (دام ظله)

تقلید یعنی، عملی که مستند به فتوای مجتهد است.

استفتائات جدید، 1383، ج1، ص19، س50

آیت الله خامنه ای (دام ظله)

بسمه تعالی، تقلید یعنی اینکه مکلف اعمال شرعی خود را طبق تشخیص و فتوای مجتهد معین بجا آورد

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله خوئی (ره)

تقلید یعنی عملی که مستند به فتوای مجتهد است.

منهاج الصالحین، 1410 ه.ق، ص 5 (العبادات)، با استفاده از م4، توضیح المسائل، 1422 ه.ق، ص 3، م2 و

آیت الله سیستانی (دام ظله)

تقلید عمل کردن به دستور مجتهد است.

منهاج الصالحین، 1426 ه.ق، ج1، ص 9 با استفاده از م4، توضیح المسائل، 1425 ه.ق، ص 6، م2 و

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظله)

ملاک عمل به فتوای مجتهد است.

توضیح المسائل، 1384، ج1، ص8، با استفاده از م 10

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظله)

تقلید، یاد گرفتن فتوای مجتهد معین است با التزام به عمل به آن، و با یاد گرفتن مسائل، تقلید محقق می شود گرچه عمل هم نکرده باشد.

توضیح المسائل، 1424 ه. ق، ص 6، م 2

هدایه العباد، 1412 ه.ق، ج1، ص 5، با استفاده از م3

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

تقلید یعنی عملی که مستند به فتوای مجتهد معین است.

توضیح المسائل، 1384، ص 5، م4

الاحکام الواضحه، 1424، ه.ق، ص 5، با استفاده از م3

آیت الله گلپایگانی (ره)

تقلید، یاد گرفتن فتوای مجتهد معین است با التزام به عمل به آن و با یاد گرفتن مسایل تقلید محقق می شود، اگرچه عمل هم نکرده باشد.

هدایه العباد، 1413 ه.ق، ج 1، ص 7، با استفاده از م 3

توضیح المسائل، 1414 ه.ق، ص 5، م2 و

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله)

حقیقت تقلید در احکام، استناد عملی به دستور مجتهد است یعنی انجام عمل خود را موکول به دستور مجتهد کند.

توضیح المسائل، 1383، ص 5، م 2

آیت الله نوری همدانی (دام ظله)

تقلید، عمل کردن به دستور مجتهد است و تنها به نیّت، تقلید محقق نمی شود.

توضیح المسائل، 1379، ص 12، م 2

هزار و یک مسأله فقهی، 1383، ص 6، با استفاده از س 2

آیت الله وحید خراسانی (دام ظله)

تقلید، عمل کردن به دستور مجتهد است.

منهاج الصالحین، 1386، ج 2، ص 10، م 4

توضیح المسائل، 1379، ص 191، م 2

بخش احکام اسلامی تبیان

 

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.