تبیان، دستیار زندگی
شق دست یابید. در برابر پدیده پیچیده ی عشق ، بجاست که حرکتی خردمندانه داشته باشیم ؛ به خصوص زمانی که احساسی عاشقانه به ما دست می دهد. جراحت های روحی زمانی بیشتر می شود که احساس کنیم دوست داشتنی نیستیم. در واقع ، همه مسائل را ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سئوال نکنید. فقط دوست بدارید تا به رمز عشق دست یابید.

در برابر پدیده پیچیده ی عشق ، بجاست که حرکتی خردمندانه داشته باشیم ؛ به خصوص زمانی که احساسی عاشقانه به ما دست می دهد. جراحت های روحی زمانی بیشتر می شود که احساس کنیم دوست داشتنی نیستیم. در واقع ، همه مسائل را پیوسته تجزیه و تحلیل کردن موجب قطع ارتباط ما با عشق و قضاوت نادرست می شود. پس فقط دوست بداریم و از طرح سئوال هایی نظیر چرا ، چه کسی و چگونه دوست بداریم ، بپرهیزیم زیرا هیچ فایده ای نصیب ما نمی شود.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.