تبیان، دستیار زندگی
امام علی(ع) فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم آیا در میان شما جز من كسى هست كه رسول خدا درباره او فرموده باشد، « من كنت مولاه فعلىّ مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، وانصر من نصره...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قسم به غدیر

غدیر

در بین صحابه و تابعین چه پیش از دوران خلافت ظاهرى امیرالمؤمنین على علیه السلام و چه در عهد خلافت آن جناب و زمانهاى بعد، استدلال به قضیه غدیر و قسم و سوگند خوردن به آن رواج پیدا كرده بود.

عمر در هنگام احتضار و مرگ خود، امر خلافت را بین شش نفر به شورا گذاشت. (حضرت على علیه السلام، عثمان، طلحه و زبیر، سعد و عبدالرحمن بن خوف)

ابوالطفیل گوید، چون این عده شورا تشكیل دادند، مرا به عنوان دربان قرار دادند كه از ورود افراد جلوگیرى نمایم. در این هنگام على علیه السلام، فرمود: من بطور مؤكد بر شما احتجاج و استدلال خواهم نمود به چیزى كه هیچ فرد عربى و غیرعربى از شما نتواند آنرا دگرگون نماید. شما را سوگندى می دهم به خدا كه آیا در میان شما كسى هست كه پیش از من به وحدانیت خدا ایمان آورده باشد؟

فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم آیا در میان شما جز من كسى هست كه رسول خدا درباره او فرموده باشد، « من كنت مولاه فعلىّ مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، وانصر من نصره... لیبلغ الشاهد الغائب» همگى گفتند: نه و همگى بر صحت این حدیث شریف مهر تاءیید زدند

همگى گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا قسم سوگند می دهم در میان شما كسى هست كه برادرى چون جعفر طیار و عمویى چون حمزه و همسرى چون فاطمه علیها السلام و فرزندانى چون حسن و حسین داشته باشد؟

همگى گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم آیا در میان شما جز من كسى هست كه رسول خدا درباره او فرموده باشد، « من كنت مولاه فعلىّ مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، وانصر من نصره... لیبلغ الشاهد الغائب».همگى گفتند: نه و همگى بر صحت این حدیث شریف مهر تاءیید زدند.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


منبع:

داستانهای الغدیر، تجلی امیرمومنان علی علیه السلام؛ سیدرضا باقریان موحد؛ به نقل از الغدیر، ج 2، ص 4.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.