تبیان، دستیار زندگی
سقط جنین حکمش چیست؟ و درصورت انجام، کفاره آن چه می باشد و بر عهده کیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم سقط جنین

جنین


امام زمان علیه السلام

«واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله  علیهم »

در حوادثی که پیش می آید، به کسانی مراجعه کنید که حدیث ما را نقل می کنند، بدرستیکه آنها حجت من برشما و من حجت خداوند بر آنها هستم.


سوال: سقط جنین حکمش چیست؟ و درصورت انجام، کفاره آن چه می باشد و بر عهده کیست؟

حضرت آیةالله خامنه ای:

سقط جنین جایز نیست و موجب دیه است وبر عهده مباشر(انجام دهنده) سقط است، و اگر بعد از ولوج روح (بعداز4ماه و10روزگی) بوده، کفاره هم دارد که با فرض عمد (درصورت عمدی بودن)جمع بین عتق رقبه (آزادی بنده)و صیام شهرین متتابعین(دو ماه روزه پشت سر هم) و اطعام  ستین مسکین(اطعام شصت فقیر)است.

 حضرت آیةالله صافی گلپایگانی:

دیه دارد، و دیه آن درحال نطفه بودن بیست مثقال شرعی طلای سکه دار است که هر مثقال آن18 نخود است واگر علقه یعنی خون بسته باشد چهل مثقال و اگر مضغه یعنی پاره گوشت باشد شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده ولی هنوز روح دراو دمیده نشده باشد صد مثقال و اگر روح دمیده شده چنانچه پسر باشد هزار مثقال و اگر دختر باشد پانصد مثقال و دیه را در مورد سوال اگر خود زن قرص و دوایی که موجب سقط می شود خورده باشد باید زن بدهد اگر دکتر مرتکب سقط شده دیه بر ذمه دکتر است.(جامع المسائل)

حضرت آیةالله مکارم شیرازی: سقط جنین حرام است و دیه آن بر عهده کسی است که سبب سقط می شود مثل این که مادر کاری کند یا چیزی بخورد که بچه سقط شود یا دکتر آمپول تزریق کند یا کورتاژ نماید و دیه به حسب مراتب سن جنین فرق دارد

حضرت آیةالله بهجت:

حرام است و دیه آن بر عهده سقط کننده است و در موت جنین کفاره بر مباشر(انجام دهنده) ثابت است.

حضرت آیةالله فاضل لنکرانی:

جایز نیست و کسی که مباشر سقط جنین(انجام دهنده) است باید دیه آن را بر طبق سن جنین به ورثه آن طفل بدهد یا آنها را راضی کند.

حضرت آیةالله تبریزی:

حرام است ودیه آن را مباشر(انجام دهنده) در اسقاط باید به وراث شرعی(پدرو مادر)که غیر از اسقاط کننده است بپردازد . وکفاره قتل عمد را درصورتیکه روح به او دمیده شده باشد باید ادا کند.

حضرت آیةالله سیستانی:

جایز نیست مگر اینکه بقای آن موجب خطری بر مادر یا مشقت غیر قابل تحملی باشد در این صورت جایز است، اگر روح نداشته باشد، ولی کسی که مباشرت اسقاط می کند باید به پدر و مادر شرعی جنین دیه بدهد و اگر بچه نامشروع باشد دیه به حاکم شرع داده می شود اگر روح داشته باشد به هیچ وجه جایز نیست و موجب دیه نیز می باشد.

حضرت آیةالله مکارم شیرازی:

سقط جنین حرام است و دیه آن بر عهده کسی است که سبب سقط می شود مثل این که مادر کاری کند یا چیزی بخورد که بچه سقط شود یا دکتر آمپول تزریق کند یا کورتاژ نماید و دیه به حسب مراتب سن جنین فرق دارد .

استفتائات

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: کتاب "مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع"

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.