تبیان، دستیار زندگی
مقدار پولی که شوهر به عنوان نفقه به همسر خویش داده به واسطه قناعت وی زیاد آمده است، آیا زن مالک آن پول می شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ملاک در استفاده زن از نفقه همسر(2)

نفقه

سؤال: مقدار پولی که شوهر به عنوان نفقه به همسر خویش داده به واسطه قناعت وی زیاد آمده است، آیا زن مالک آن پول می شود؟

آیت الله بهجت (ره)

بلی اگر برای نفقه ی همسر فقط داده است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله تبریزی(دام ظلّه)

چنانچه شوهر مقدار نفقه را به زن تملیک کرده زن مالک آن شده و مقداری که زیاد آمده است ملک زن می باشد و اگر شوهر پول را به زن داده که آن را در مخارج خانواده خرج نماید و به زن تملیک نکرده در اینصورت آنچه زیاد آمده ملک شوهر می باشد. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله خامنه ای(دام ظلّه)

اگر مازاد را به او بخشیده باشد، زن مالک می شود و اگر مراد نفقه واجبه باشد از همان ابتدا مالک می شود.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله فاضل لنکرانی (ره) اگر به مقدار نفقه ی زن بوده است و زن خرج نکرده است زن مالک آن است. اما اگر مخارج منزل بوده است اعم از نفقه ی زن و بچه ها و سایر مخارج منزل، ملک شوهر است

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

اگر به عنوان نفقه تملیک کرده مالک است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

موارد مختلف است و در فرض شک زن مالک پول نمی شود.

چنانچه تملیک همسر خود کرده یا به عنوان نفقه ی واجب پرداخته، زن مالک آن پول است. و شوهر حق ندارد آن را پس بگیرد. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

اگر به مقدار نفقه ی زن بوده است  و زن خرج نکرده است زن مالک آن است. اما اگر مخارج منزل بوده است اعم از نفقه ی زن و بچه ها و سایر مخارج منزل، ملک شوهر است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

آری مالک آن می شود.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.