تبیان، دستیار زندگی
از آنجائیکه فعالیت موسسه تبیان ارائه معارف اسلامی با استفاده از تکنولوژی روز می باشد و قطعاً جامعه هدف آن جوانان ایران اسلامی می باشند ، مهمترین حوزه ی فعالیت را می توان سازمان آموزش و پرورش نامبرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بسمه تعالی

معرفی طرح سفیران تبیان

معرفی طرح سفیران تبیان

از آنجائیکه فعالیت موسسه تبیان ارائه معارف اسلامی با استفاده از تکنولوژی روز می باشد و قطعاً جامعه هدف آن جوانان ایران اسلامی می باشند ، مهمترین حوزه ی فعالیت را می توان سازمان آموزش و پرورش نام برد. با توجه به این امر و همچنین وجود بیش از 1200 مدرسه در شهر اصفهان ، دفتر اصفهان موسسه نیز ، اقدام به مطالعه و تبیین طرحی نمود ، که پیرو آن بتواند به اهداف موسسه در مدارس و نهایتاً دانش آموزان دست یابد.

هدف از اجرای این طرح :

1-     ارتباط نزدیک میان موسسه تبیان و دانش آموزان

2-     معرفی بیشتر سایت و خدمات آن در میان دانش آموزان

3-     حرکت به سمت تولید محتوای جمعی توسط دانش آموزان

4-     استفاده از دانش آموزان مستعد جهت فعالیتهای فرهنگی و اهداف موسسه

5-     ایجاد پایگاه تبیان در مدارس

توضیحات طرح :

در ابتدای کار دفتر اصفهان اقدام به برگزاری جلسه ای با مدیران و معاونین سازمان آموزش و پرورش جهت معرفی تبیان و اهداف طرح و همچنین ارائه افق سفیران کرد.

مرحله بعدی با توافق مدیران حاضر ، حضور تبیان در جلسات ماهیانه مربیان پرورشی مدارس بود.این جلسه توسط نواحی به صورت ماهیانه برای مربیان پرورشی آن ناحیه در مدارس برگزار می شود که تبیان اصفهان در تمامی جلسات نواحی حاضر شد و برای تمامی مربیان پرورشی سایت تبیان را معرفی نمود و از مربیان پرورشی خواست تا با تبیان برای معرفی سفیر و همچنین حضور تبیان در مدارس همکاری کنند.

بعد از آن برقراری ارتباط با مدارس جهت معرفی سفیر از طرف مربی پرورشی و گزینش آن توسط دفتر اصفهان می باشد که این کار از سال تحصیلی 88-89 اجرائی شده است .

مرحله بعد از گزینش ، برگزاری جلسات آموزشی و تعریف وظایف نماینده تبیان (سفیر تبیان) جهت ارتقاء سطح آگاهی سفیر از سایت تبیان و خدمات آن برای فعالیت در مدارس می باشد.

معرفی طرح سفیران تبیان

مرحله آخر بهره برداری از فعالیتهای سفیران در مدارس می باشد که عموماً عبارتند از:

1-     معرفی تبیان در مدارس و در بین دانش آموزان به صورت توزیع پوستر و بروشور در بین دانش آموزان

2-     معرفی تبیان در مراسم صبحگاهی و جشنها و مراسم های دیگر.

3-     هدایت دانش آموزان برای عضویت در سایت تبیان

4-     رفع اشکال دانش آموزان در کلیه امور سایت (در صورت عدم توانائی در پاسخگوئی با مشورت و راهنمایی دفتر اصفهان اقدام می نمایند).

5-     سعی در جهت ارتقا سطح عضویت دانش آموزان از تایید اولیه به تایید نهایی (از طریق ارسال عکس و فتوکپی آنها با پست جواب قبول یا ارسال مدارک به دفتر اصفهان)

موسسه تبیان با توجه به ارائه این فعالیتها از طرف سفیران راهکارهایی برای تشویق و ترغیب و قدردانی از زحمات آنها اتخاذ نموده است که از جمله می توان به برگزاری کارگاههای آموزشی ، اردوهای یک روزه و همچنین ارائه کارت ویژه به این سفیران جهت استفاده با تخفیف از مراکز رفاهی ، آموزشی ، خدماتی ، تجاری نام برد .

معرفی طرح سفیران تبیان

همه ما امیدواریم روزی برسد که مثلث کاربر ملی ، محتوای ملی ، شبکه ملی در کشور عزیزمان ایران توسط موسسه تبیان محقق و تکمیل گردد.


موسسه تبیان دفتر اصفهان