تبیان، دستیار زندگی
برخی استفتائات درموردحج(7)
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استفتائات حج(7)

حج

1 ـ کسی که در فاصله کمتر از یک ماه، که عمره مفرده انجام داده و به مدینه برگشته و بار دیگر قصد رفتن به مکه دارد، آیا میتواند بدون احرام از میقات بگذرد و عمره مفرده ای نیز بجا نیاورد؟

آیت الله فاضل لنکرانی: اگر در همان ماه قمری که عمره مفرده انجام داده قصد مکه کند جایز است که بدون احرام وارد مکه شود. اما اگر در ماه بعد قصد مکه کند باید محرم به احرام عمره شود و بدون احرام جایز نیست.

آیت الله سیستانی: معیار فاصله یک ماه نیست بلکه اگر در همان ماه به مکّه برگردد احرام لازم نیست و اگر در ماهِ بَعد باشد هر چند فاصله یک روز باشد باید با احرام وارد شود.

آیت الله شیخ جواد تبریزی: اگر در همان ماه هلالی که محرم برای عمره مفرده شده برگردد، احرام جدید لازم نیست، والله العالم.

آیت الله صافی گلپایگانی: اگر در همان ماهی که محرم شده و اعمال عمره مفرده انجام داده از میقات عبور میکند احرام برای عمره مفرده دیگر لازم نیست. والله العالم.

آیت الله نوری همدانی: بلی میتواند.

آیت الله صافی گلپایگانی: در فرض سؤال، اگر در همان ماهی که محرم به عمره تمتع شده و عمره را انجام داده از مکه بیرون رفته و در همان ماه برگشته احرام لازم نیست و اگر یکماه فاصله شده باید مجدّداً جهت عمره تمتع محرم شود و عمره اوّلی مفرده میشود، و اگر یکماه فاصله نشده ولی در غیر ماهی که محرم به عمره تمتع شده بوده دوباره به مکه وارد میشود احتیاطاً جهت عمره 2تمتع دوباره محرم شود

2-  آیا نجاست معفوّ در نماز (آن نجاساتی که در نماز بخشیده شده اند) ، در طواف نیز معفوّ است؟ و حکم محمول متنجس (شی ء نجسی که با انسان همراه باشد)در طواف چیست؟

آیت الله فاضل لنکرانی: احتیاط واجب آن است که از نجاساتی که در نماز عفو شده و از محمول متنجس ،اجتناب شود.

آیت الله سیستانی: به احتیاط واجب معفو نیست ولی حمل متجنس اشکال ندارد.

آیت الله شیخ جواد تبریزی: نجاست معفو در نماز بنابر احتیاط در طواف معفو نیست و محمول متنجس مضر به طواف نیست، والله العالم.

آیت الله صافی گلپایگانی: بنابر احتیاط ،نجاست معفوّ در نماز، در طواف معفوّ نیست اما محمول متنجس اگر ساتر (جزو  پوشش) نباشد اشکال ندارد. والله العالم.

آیت الله نوری همدانی: در طواف معفوّ نیست و محمول هم باید متنجّس نباشد.

3ـ شخصی از میقات برای انجام عمره تمتع محرم شده و اعمال عمره را نیز به پایان برده و عمداً یا اضطراراً بین الاحرامین(بین احرام عمره واحرام تمتع) از مکه خارج شده است، بدون آن که به احرام حج محرم شود، و مثلا به مدینه آمده و بار دیگر به قصد مکه از میقات میگذرد، وظیفه او نسبت به احرام در میقات یا گذشتن از میقات بدون احرام چیست؟

آیت الله فاضل لنکرانی: اگردر همان ماهیکه عمره تمتع انجامدادهاست بخواهد برگردد دیگر لازم نیست محرم شود و حج تمتع او به همان صورت صحیح است. اما اگر در ماه بعد بخواهد وارد مکه شود محرم به احرام عمره تمتع شود و عمره اولیه فاسد میشود و طواف نساء هم لازم نیست.

آیت الله سیستانی: اگر در همان ماه برگردد احرام لازم نیست و اگر در ماهِ بعد باشد پس اگر دوباره نخواهد خارج شود تا زمان حج باید به قصد عمره تمتع محرم شود و اگر دوباره قصد خروج و بازگشت در ماه بعد دارد باید به قصد عمره مفرد محرم شود.

آیت الله شیخ جواد تبریزی: اگر در همان ماه هلالی که برای عمره تمتع احرام بسته برگردد نیاز باحرام جدید نیست و اگر در ماه دیگر برگردد باید بار دیگر محرم به عمره تمتع بشود، والله العالم.

آیت الله صافی گلپایگانی: در فرض سؤال، اگر در همان ماهی که محرم به عمره تمتع شده و عمره را انجام داده از مکه بیرون رفته و در همان ماه برگشته احرام لازم نیست و اگر یکماه فاصله شده باید مجدّداً جهت عمره تمتع محرم شود و عمره اوّلی مفرده میشود، و اگر یکماه فاصله نشده ولی در غیر ماهی که محرم به عمره تمتع شده بوده دوباره به مکه وارد میشود احتیاطاً جهت عمره 2تمتع دوباره محرم شود. والله العالم.

آیت الله نوری همدانی: احتیاط واجب آن است که از میقات بدون احرام بگذرد و برای دخول مکّه احرام ببندد و برای حج خود نیز از مکّه محرم شود و هر دو از این احرامها را به قصد قربت مطلقه انجام دهد.

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.