تبیان، دستیار زندگی
قویترین اسید دنیا كه لااقل یك میلیون مرتبه قویتر از اسید سولفوریك غلیظ شده می باشد دریكی از ازمایشگاهای كالیفرنیا ساخته شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قویترین اسید شناخته شده

قویترین اسید شناخته شده


قویترین اسید دنیا كه لااقل یك میلیون مرتبه قویتر از اسید سولفوریك غلیظ شده می باشد دریكی از ازمایشگاهای كالیفرنیا ساخته شد.
شاید این اسید كمترین میزان خورندگی را هم داشته باشد.این تركیب كربوران اسید نامیده شده است تولید كنندگان آن می گویند این نخستین ابر اسیدی است كه می توان آنرا در ظرف شیشه ای (لوله ازمایشگاهی ) نگهداری كرد . ابر اسید قبلی

ابر اسید قبلی اسید فلوئور وسولفوریك به قدری قوی است كه مستقیما(فورا) می تواند شیشه را خود حل كند ولی به نظر می رسد خاصیت اسید جدید به پایداری شیمیایی قابل توجهش برگردد.

ابر اسید قبلی اسید فلوئور وسولفوریك به قدری قوی است كه مستقیما(فورا) می تواند شیشه را خود حل كند ولی به نظر می رسد خاصیت اسید جدید به پایداری شیمیایی قابل توجهش برگردد.

این اسید مانند همه اسیدها با تركیبات دیگر واكنش نشان می دهد و یك اتم هیدروژن با بار مثبت به آنها می دهد اما بنیان باقی مانده آنقدر پایدار است كه آن از واكنش بیشتر خودداری می كند .

این دومین واكنشی است كه برای خورندگی ضروری است برای مثال اسید هیدروفلوریك كه غالبا تركیب شده از دی اكسید سیلیكون شیشه را می خورد  زیرا یون فلورید به این سیلیكون حمله می كند همانطوریكه هیدروژن با اكسیژن واكنش می دهد.

این اسید جدید با فرمول(H(CHB11GL11 تمایل بسیار زیادی برای دادن یون هیدروژن داردكه میزان قدرت اسیدی آنهارا تعریف میكند(معین میكند) و صد تریلیون بار از آب استخر اسیدی تر است اما بنیان باقی مانده اسید كه نتیجه از دست دادن یون هیدروژن است شامل یازده اتم بور و یك اتم كربن است كه در یك ساختار 20 وجهی قرار گرفته اند . رید می گوید شاید پایدارترین گروه اتمهایی كه در شیمی وجود دارد باشد . هدف اصلی محققان این است كه با استفاده از اسید های كربوران، اتم های گار نجیب زنون را بسادگی اسیدی كنند. كاری كه تا كنون انجام نشده است.


منبع : سایت سنجش مستمر