تبیان، دستیار زندگی
و اینک، سرزمین بی‏نور، بی‏ساقه و بی‏جلای دل‏ها، پس از رفتن تو مرثیه خوان تنهایی شیعیان شده است. در این سوگِ سترگ و جانکاه، خویشتن را قرار می‏بخشیم به رشته‏های مروارید اندیشه‏های تو و می‏گشاییم دفتر پر برگ و بَرِ درس‏هایی را که از تو آموخته‏ایم: « سه چیز
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرثیه خوان تنهایی

امام باقر

از همان کودکی، مغز دانش‏ها را می‏گشودی به اعجاز و عطش‏های ناتمام و سرگردانِ پرسش را التیام می‏بخشیدی.

عزت را به نام محتاجان و ناداران گره می‏زدی، آنجا که امر می‏کردی آنان را با نیکوترین نام‏ها خطاب کنند.

پیش از تو، نان از عملِ خویش خوردن برای عابدان سزاوار نبود؛ اما عرق‏ریزانِ پیشانی تو در گرمای مدینه، حجت قاطعی شد که جست‏وجوی روزی و رفاه، عابد و زاهد نمی‏شناسد.

ده‏ها هزار روایت گلبرگ از بوستان خوشرنگ و خوش‏بوی جان تو دمید و هدایت و روشنی را به دست‏های مشتاقمان، پیش‏کش کرد.

و اینک، سرزمین بی‏نور، بی‏ساقه و بی‏جلای دل‏ها، پس از رفتن تو مرثیه خوان تنهایی شیعیان شده است.

در این سوگِ سترگ و جانکاه، خویشتن را قرار می‏بخشیم به رشته‏های مروارید اندیشه‏های تو و می‏گشاییم دفتر پر برگ و بَرِ درس‏هایی را که از تو آموخته‏ایم:

« سه چیز از مکارم دنیا و آخرتند؛ گذشت از کسی که به تو ستم کرده، پیوند با آن کس که از تو بریده و بردباری به هنگامی که نسبت به تو نادانی می‏شود».

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


مصطفی پورنجاتی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.