تبیان، دستیار زندگی
اى فروزان گوهرِ پاكِ بقیع گل پرپرشده در خاك بقیع با سلامت كنم آغاز كلام اى تو را ختم رسل گفته سلام پنجمین حجّت و هفتم معصوم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خار در پا و رَسَن در بازو

امام باقر

اى فروزان گوهرِ پاكِ بقیع

گل پرپرشده در خاك بقیع

با سلامت كنم آغاز كلام

اى تو را ختم رسل گفته سلام

پنجمین حجّت و هفتم معصوم

بابى اَنْتَ كه گشتى مسموم

اى فداى حق و قربانى دین!

كرده یك عمر نگهبانى دین!

تنت از درد و الم كاسته شد

تا كه دین قامتش آراسته شد

اى ز آغاز طفولیت خویش

بوده در رنج و غم و درد، پریش

از عدو ظلم و شرارت دیده

چون پدر رنج اسارت دیده

خار در پا و رَسَن در بازو

رفته اى با اسرا در هر سو

كرده خون خاطرت اى شمع ولا

محنت واقعه كرب و بلا

كربلا دیده اى و كوفه و شام

اى شهید از اثر ظلم هشام

آتش غم پر و بالت را سوخت

زهر كین، شعله به جانت افروخت

اثر زهرِ به زین آلوده

كرده اعضاى تو را فرسوده

نزد حق یافته فیض دیدار

جسم تو خفته و روحت بیدار

تو که مظلومى و قبر تو خراب

دیده دهر ازین غصه پر آب

شیعه را دل ز عزایت شده داغ

كه بود قبر تو بى شمع و چراغ

ظلمِ این امتِ دور از ادراك

كرده یكسان حَرمت را با خاك

با چنین ظلم و ستم از اعدا

بهتر اینست كه قبر زهرا

مخفى از دیده دشمن گردد

تا ز هر حادثه ایمن گردد

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان

سیّد رضا مؤیّد

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.